Aanvullende tegemoetkoming Gelderland bij schade winterganzen

grauwe ganzen op het land

De provincie Gelderland vult de tegemoetkoming van het Faunafonds voor landbouwschade door winterganzen op grasland buiten rustgebieden aan tot 100% van de getaxeerde schade. Gedeputeerde Staten vragen het Faunafonds deze regeling uit te voeren. Het gaat om een toeslag bovenop de landelijke normen. De regeling geldt voor 5 jaar en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2014.

De landelijke tegemoetkoming is 95% van de getaxeerde schade met een eigen risico van 250 euro per bedrijf per jaar. De provincie vult de tegemoetkoming aan tot 100%, zonder toepassing van eigen risico.

Gelderse aanpak ganzen
Bij het opstellen van het Gelderse ganzenbeleid van de Faunabeheereenheid is het landelijk ganzenakkoord uitgangspunt geweest. Hoofdlijnen van de aanpak is het streven naar rust voor trekganzen in de winter en het terugdringen van de landbouwschade in de zomer door reductie van de standganzen. Vooral de reductie van de standganzen is in Gelderland een grote opgave. Het aantal grauwe ganzen moet in 5  jaar teruggebracht worden van 100.000 naar minder dan 30.000. De realisatie van deze opgave, en daarmee de afname van de landbouwschade, verloopt volgens planning geleidelijk. Voor de landbouworganisaties was vooral de invoering van winterrust op meerjarig grasland buiten rustgebieden een grote stap.

Behandelbedrag
De aanvullende Gelderse tegemoetkoming geeft tevens invulling aan een motie die in de vergadering van Provinciale Staten van 24 september 2014 is aangenomen. In deze motie wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om te trachten het behandelbedrag substantieel te verlagen. Aanpassing van het landelijke behandelbedrag is niet mogelijk. De aanvullende tegemoetkoming verzacht de financiële schade van grondeigenaren bij de opvang van winterganzen.

bron: Provincie Gelderland, 22/01/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk