Amsterdam wil liever hekwerken van schrikdraad in weidevogelgebieden dan vossen doden

vos op jachtAmsterdam wil geen jacht op de vossen in de groene randen die daar de vogels bedreigen in natuurgebieden, de provincie wil echter meer bescherming van de bedreigde weidevogels en wil daarom de vossen laten bejagen. Amsterdam was eerst akkoord, maar wil nu naar meer “diervriendelijke” oplossingen voor de vossen.

In het provinciale Faunabeheerplan staat, dat vossen alleen goed kunnen worden bestreden door ze te doden en hun verblijfplaatsen te vernielen.

Diervriendelijk aternatief is hekwerken van schrikdraad

Zozou het volgens de gemeente mogelijk moeten zijn om alle weidevogelgebieden  maar met schrikdraad af te zetten. Zo zou het snelwegtalud bij de Ouderkerkerplas dat door vossen vaak wordt gebruikt op hun voedselvergaring in het natuurgebied de Ronde Hoep ook kunnen worden afgerasterd. ,,Hiermee kan een vos alleen via het overzwemmen van de Holendrecht of de Amstel de Ronde Hoep bereiken. Dit is niet uitgesloten maar de rivieren werken waarschijnlijk wel als barrière.”

Een hekwerk kost al gauw 20.000 euro. Indien de natuurbeheersorganisaties en de buurgemeenten toch op vossen willen blijven jagen, gaat Amsterdam de jacht desnoods op eigen grond verbieden, zo dreigt de gemeente.

Amsterdam gaat hier vooral voorbij aan de opvattingen van de provincie en zou dus kunnen rekeningen op de inzet van artikel 67 lid 5  en 4;

lid 4. Gedeputeerde staten kunnen hun besluit, bedoeld in het eerste lid, afhankelijk stellen van een faunabeheerplan.

lid 5. Gedeputeerde staten kunnen ten aanzien van één of meer van de door hen krachtens het eerste lid aangewezen personen of categorieën van personen bepalen dat zij toegang hebben tot alle krachtens het eerste lid aangewezen gronden. In dat geval zijn deze personen gerechtigd zich daartoe zonodig met behulp van de sterke arm toegang te verschaffen.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk