Gans als gemiste kans voor de consument

Door : Ronald Buitenhuis | Boerderij Het ganzenoverschot lijkt een ideale voedingsbodem voor gans als consumptiegoed. Maar Nederland heeft liever plofkip dan knalgans. Per jaar wordt door het Faunafonds € 13 miljoen aan vergoeding uitgekeerd aan boeren vanwege schade door beschermde inheemse diersoorten. Ganzen nemen verreweg het grootste deel van de schade…

Lees verder

Taxaties in rust- en foerageergebieden ganzen

De oude subsidieregeling (PSAN ganzenopvang) werd uitgevoerd door Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO.nl). De taxaties binnen die regeling werden in opdracht van RVO.nl automatisch door het Faunafonds uitgevoerd. Boeren buiten de foerageergebieden konden de schade door het Faunafonds laten taxeren na het indienen van een verzoekschrift. De PSAN ganzenopvangregeling loopt…

Lees verder

GS Overijssel dient uiterlijk 1 maart bekend te maken of een natuurbeschermingsvergunning vereist is voor het afschieten en verjagen van ganzen in en rond de Overijsselse Natura 2000-gebieden.

Uitspraak 201501113/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 25 februari 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Overijssel Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer – Natuurbescherming 201501113/1/R2. Datum uitspraak: 25 februari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen…

Lees verder

Opnieuw toestemming voor schadebestrijding roek in Gelderland

Roeken mogen verjaagd worden in Gelderland. De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) heeft hiervoor opnieuw toestemming gekregen van de provincie. Reden is schade die de vogels aan kunnen brengen aan de landbouw. In bijzondere gevallen en als verjagen niet werkt, mogen roeken ook geschoten worden. Dit is alleen overdag toegestaan en de…

Lees verder

Combinaties van pesticiden imidacloprid (neonictinoide) schadelijk voor insecten en vele akkerdiersoorten

Onderzoek Radboud Universiteit en Sovon toont aan dat vogels verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes van dit bestrijdingsmiddel in het oppervlaktewater Vogelbescherming Nederland is geschrokken door het onderzoek van de Radboud Universiteit en Sovon Vogelonderzoek Nederland dat de relatie aantoont tussen de aanwezigheid van het gewasbeschermingsmiddel imidacloprid in het oppervlaktewater…

Lees verder

It Fryske Gea bestrijdt koppelvormende ganzen in natuurgebieden

Om het aantal ganzen te beperken doet It Fryske Gea een proef met het schieten van ‘koppelvormende ganzen’. Dat zijn paartjes Grauwe ganzen en Brand- en Kolganzen die zich in februari en maart afzonderen van andere ganzen om te gaan broeden, vooral in natte natuurgebieden. Door het doden van een…

Lees verder

De “Dierenvrienden” zijn destructiever voor de natuur dan alle stropers bij elkaar

Natuurmonumenten verkondigt een ideologie in plaats van een realistische aanpak Na meer dan 40 jaar heb ik mijn lidmaatschap van Natuurmonumenten opgezegd. Dat zit zo: Natuurmonumenten spreekt zich uit voor het afschaffen van de wildlijst, voor heel Nederland wel te verstaan. Anderzijds spreekt ze ook van faunabeheer binnen de natuurgebieden.…

Lees verder

Vanaf 1 februari worden de Grauwe gans en de Canadese gans bejaagd in Groningen.

In Midden-Groningen worden vanaf 1 februari stelselmatig ganzen afgeschoten die hier van oorsprong niet thuishoren. Het gaat onder meer om de grauwe gans en de Canadese gans. De afschot werd vorig jaar al geregeld in het Groninger ganzenakkoord. Boeren en natuurorganisaties hebben daarin vastgelegd hoe ze de ganzenoverlast de komende zes…

Lees verder

Aanvullende tegemoetkoming Gelderland bij schade winterganzen

De provincie Gelderland vult de tegemoetkoming van het Faunafonds voor landbouwschade door winterganzen op grasland buiten rustgebieden aan tot 100% van de getaxeerde schade. Gedeputeerde Staten vragen het Faunafonds deze regeling uit te voeren. Het gaat om een toeslag bovenop de landelijke normen. De regeling geldt voor 5 jaar en…

Lees verder

Rechter gaat op stoel provincie zitten met uitspraak bestrijding ganzen in de winter in Overijssel

Zwolle – Landbouworganisaties LTO Noord en NMV reageren onthutst op de uitspraak van de rechtbank Overijssel over de ganzenjacht in die provincie. In een spoedprocedure, aangespannen door de Vogelbescherming, heeft de rechtbank het besluit van de provincie geschorst om de jacht op ganzen in de winter op een deel van…

Lees verder