Eten uit de natuur wint aan populariteit – Meerderheid Nederland tegen jachtverbod

Persbericht 29 april 2015 Eten uit de natuur wint aan populariteit Meerderheid Nederland tegen jachtverbod Amersfoort – – uit het landschap. En 62% vindt het belangrijk te weten waar voeding vandaan komt en wat er mee gebeurt in het productieproces. Dat blijkt uit onderzoek van marketingbureau Zest in opdracht van de…

Lees verder

Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming – verplichtingen jachthouders – Wbe’s

Datum        17 april 2015 Betreft        Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming   Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u aan het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV. Dit bureau heeft in opdracht van mij een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de regeldruk van de huidige natuurwetgeving – de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora-…

Lees verder

Nieuwsbrief Patrijs van Salland

  NIEUWSBRIEF 1 VAN 1 Inhoud Geluid als een roestige sleutel Ben Wichers-Schreur, jager en patrijzenbeschermer Van de partijzen Patrijzenweetje Een betere biotoop Subsidies Een haag biedt bescherming Patrijs als boegbeeld Colofon Een geluid als een roestige sleutel Misschien heeft u ze al eens zien staan: in de avondschemering met…

Lees verder

Jachtforum.nl overhandigt cheque ten behoeve van de tientjesactie van de KJV/NOJG in Amersfoort.

Amersfoort, donderdag 26 maart 2015. Dank voor de mogelijkheid nog even een paar woorden tot u te kunnen richten. Geacht KJV bestuur, geachte heer Römers. Ik ben bij uw vergadering gevraagd vanwege mijn functie als penningmeester van Jachtforum.nl , meegekomen is ook Mw. Jacobi als vertegenwoordiger van de gebruikers van het…

Lees verder

Massaal protest Duitse Jagers NordRhein Westfalen in Düsseldorf tegen afbraak Jacht

In Düsseldorf hebben 15.000 jagers gedemonstreerd tegen de groene afbraak van de jacht. Zie hier: https://www.facebook.com/video.php?v=791035487611311&fref=nf https://www.facebook.com/video.php?v=791035487611311&theater Het jachtverband Nordrhein Westfalen, vlak over de Nederlandse grens heeft een petitie geopend tegen de voorgestelde, maar ideologisch gedreven wetswijziging van het jachtrecht. Bij deze petitie een uitstekende gedocumenteerd ‘Positionspapier’. Vanwege de overeenkomst…

Lees verder

Anti-jachtvoorstel in Noord-Holland valt bij veel partijen verkeerd

HOORN – Zo ongeveer alles en iedereen valt over het voorstel om de jacht in stiltegebieden in Noord-Holland te verbieden. Noord-Hollandse jagers hebben berekend dat dit voorstel de provincie tientallen miljoenen euro’s gaat kosten. NOJG: ’Dat gaat de provincie miljoenen kosten’ Voorman van de Noord-Hollandse tak van de Nederlandse Organisatie…

Lees verder

Hazenpest (tularemie) nu ook in Friesland

  Friesland is de vijfde provincie waar nu hazenpest bij hazen is vastgesteld. Twee hazen uit midden-Friesland waren voor onderzoek bij DWHC aangeleverd. De patholoog constateerde bij de hazen onder andere een leverafwijking en had een vermoeden van hazenpest. Dit vermoeden werd bevestigd door laboratoriumonderzoek door het Central Veterinary Institute…

Lees verder

Circulaire Wapens en Munitie 2015 per 12 februari 2015 van kracht

Deze Circulaire-Wapens-en-Munitie-2015 bevat bevat een klein aantal wijzigingen ten opzichte van de CWM 2014. De wijzigingen hebben betrekking op het herladen van munitie en het voorhanden hebben van kruit.In de Cwm 2014 waren bepalingen opgenomen die regels stelden aan het voorhanden hebben van zwart buskruit of rookzwak buskruit welke in wezen daar…

Lees verder

Inspraak reactie Klaas Valkering NOJG-NAV-NMV provincie Noord-Holland op jachtverbod stilte gebieden

Als vertegenwoordiger van de NOJG-NH heeft Klaas Valkering afgelopen donderdag in gesproken in de commissie ruimte en milieu van de provinciale state van Noord-Holland, daar werd het initiatief voorstel tot beëindiging van de jacht in stilte gebieden besproken. Valkering ‘’ onze vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor…

Lees verder

Provinciebestuur Noord-Holland tegen voorstel jachtverbod

Haarlem – Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland verwacht dat de wildschade in de provincie fors zal toenemen als er in stiltegebieden een jachtverbod komt. Dat benadrukte hij tijdens een vergadering van de Commissie Ruimte en Milieu van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Het provinciebestuur is tegen het voorstel van PvdD,…

Lees verder