Jagers: geen beperking in nieuwe natuurwet

Markelo – Voorzitter Gert-Jan Oplaat uit Markelo van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer roept de leden op extra te doneren voor een mediacampagne om de jachtregels te laten zoals die nu zijn. Ook de Koninklijke Jagersvereniging doet zo’n oproep. Momenteel ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer…

Lees verder

Inspanning overheid handhaving nulstand zwijnen heeft onvoldoende effect

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) vindt dat de huidige inspanningsverplichting van het ministerie van Economische Zaken om het nulstandsbeleid wilde zwijnen te handhaven, onvoldoende effect heeft. De wilde zwijnenpopulatie in Nederland is ondanks de inspanningsverlichting fors toegenomen. “Steeds grotere populaties wilde zwijnen worden ver buiten de aangewezen leefgebieden gesignaleerd. Dit…

Lees verder

Provinciale Staten van Drenthe willen Faunafonds openstellen voor iedereen met faunaschade

Tot nu toe kunnen bij faunaschade alleen agrariërs een beroep doen op het Faunafonds. Provinciale Staten van Drenthe hebben met algemene stemmen een motie aangenomen waarin voorgesteld wordt de regeling open te stellen voor allen die faunaschade lijden. Daarnaast moet het Faunafonds de kosten verlagen en de procedure eenvoudiger maken.…

Lees verder

Mansveld is tevreden over resultaten bij aanpak vogelaanvaringen rond Schiphol

In 2010 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu met het oog op de veiligheid rond luchthaven Schiphol het initiatief genomen om de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) op te richten. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu trekt uit de evaluatie die onlangs is gemaakt dat de aanpak van de regiegroep…

Lees verder

Nadere uitleg over verjaging ganzen door provincie Friesland

PERSBERICHT Nummer: 271 / MR Datum: 19 december, 2014 Nadere uitleg verjaging ganzen Vanaf 1 november is de Fryske guozzenoanpak ingegaan. Een belangrijk doel in de aanpak was om ganzen te verjagen naar de foerageergebieden. Dit zijn gebieden waar ganzen vrij mogen rusten en eten. Hiervoor ontvang de boer een…

Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag en tweede nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van wijziging van het wetsvoorstel Natuurbescherming (33348). Download “Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag en tweede nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming” PDF document | 1 pagina | 38…

Lees verder

Jachtverbod opgeven vanaf donderdag 4 december 2014 – 00.00 uur behalve regio A en 10 Km om besmette bedrijven Overijssel.

Betere hygiëne en maatwerk bij aanpak vogelgriep Nieuwsbericht | 02-12-2014 Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer een aangepast pakket van maatregelen aangekondigd om de vogelgriep in Nederland te bestrijden. De nieuwe maatregelen gaan donderdagmorgen 4 december 2014 om 00.00 uur in. Maatwerk…

Lees verder

Landelijke telling 2014 zomerganzen – groei populatie overzomerende ganzen vlakt af

Persbericht 13 november 2014 Provincies met middelen voor bejaging meest effectief Amersfoort – Op 19 juli 2014 vond de landelijke telling van overzomerende ganzen plaats, gecoördineerd door de Koninklijke Jagersvereniging. Vandaag worden de voorlopige resultaten bekend, waarbij de meest in het oog springende conclusie is dat – voor het eerst…

Lees verder

Eigendomsrecht wordt ernstig ingeperkt door verplicht afschotplan per wildsoort

De wildlijst blijft in de Natuurbeschermingswet overeind, maar het eigendomsrecht wordt door het werken met een verplicht afschotplan per wildsoort ernstig beperkt. Deze inperking is in strijd met het Burgerlijk Wetboek. Dat betoogde FPG-directeur Ronnie van Woudenberg op de gezamenlijke algemene ledenvergadering van het Gronings Particulier Grondbezit en het Drents…

Lees verder