Dringende oproep NOJG aan alle Wildbeheereenheden in Nederland “Maak geen verschil in uw leden”.

Naar aanleiding van diverse meldingen van leden van de NOJG, hebben wij helaas opnieuw moeten vaststellen, dat er verschillende Wildbeheereenheden bij het vaststellen van de nieuwe statutenwijzigingen en huishoudelijke reglementen op basis van de Wet natuurbescherming, nog steeds onderscheid maken tussen eigen leden op basis van het lidmaatschap van de NOJG …

Lees verder

Uitnodiging ‘hoogzitdebat’ op 20 februari 2017 bij Dorhout Mees in Biddinghuizen

Uitnodiging ‘hoogzitdebat’ op 20 februari 2017 Gesprekken vanuit een hoogzit. U bent aan zet, beste NOJG-leden, jagers, schadebestrijders en alle anderen die ons platteland een warm hart toedragen. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn aanstaande. Wij mogen weer stemmen op mensen die ons willen vertegenwoordigen in Den Haag en …

Lees verder

Brief NOJG aan Staatssecretaris EZ over duidelijkheid begrippen; “Verjagen, verstoren en verontrusten”.

  Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken   Onderwerp: jacht i.v.m Vogelgriep Haaksbergen, 7 december 2016.   Geachte Staatssecretaris,   Voortschrijdend inzicht Vogelgriep leert ons dat er grote onduidelijkheid is op het punt van de door u geformuleerde begrippen;  “Verjagen, verstoren en verontrusten”. Wij verwijzen hierbij met name naar het …

Lees verder

Hubertus Jachthondenproef 2016 JTGH/NOJG zaterdag 9 april 2016 te Chaam Noord-Brabant

HUBERTUS JACHTHONDENPROEF 2016 De unieke, slechts 1 keer per jaar te houden Hubertus Jachthondenproef, waarbij alleen de allerbeste honden worden uitgenodigd die hebben meegedaan aan de JTGH Artemis Jachthondenproeven zal dit jaar gehouden worden in Chaam. Zaterdag 9 april 2016 “Camping Klein Paradijs” Schaanstraat 11-13 4861 RE te Chaam Brabant. …

Lees verder

Natura 2000 gebieden zijn geen natuurreservaten

Geen ander Europees land heeft zo groot areaal Natura 2000 aangewezen als Nederland. Dit EU beleid van bescherming van leefomgevingen is bevordering van biodiversiteit van hierin voorkomende inheemse soorten flora & fauna. Door bescherming van reeds aanwezige habitattypes wil men daarin voorkomende flora & fauna soorten beschermen en hun instandhouding …

Lees verder