Hubertus Jachthondenproef 2016 JTGH/NOJG zaterdag 9 april 2016 te Chaam Noord-Brabant

HUBERTUS JACHTHONDENPROEF 2016 De unieke, slechts 1 keer per jaar te houden Hubertus Jachthondenproef, waarbij alleen de allerbeste honden worden uitgenodigd die hebben meegedaan aan de JTGH Artemis Jachthondenproeven zal dit jaar gehouden worden in Chaam. Zaterdag 9 april 2016 “Camping Klein Paradijs” Schaanstraat 11-13 4861 RE te Chaam Brabant.…

Lees verder

Natura 2000 gebieden zijn geen natuurreservaten

Geen ander Europees land heeft zo groot areaal Natura 2000 aangewezen als Nederland. Dit EU beleid van bescherming van leefomgevingen is bevordering van biodiversiteit van hierin voorkomende inheemse soorten flora & fauna. Door bescherming van reeds aanwezige habitattypes wil men daarin voorkomende flora & fauna soorten beschermen en hun instandhouding…

Lees verder

De NOJG is blij met de amendementen van de VVD en PvdA inzake het bejaagbaar houden van de 5 soorten

Amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders dat regelt (1) dat jagers alleen gegevens hoeven te verstrekken die zij nu al op vrijwillige basis aan Faunabeheereenheden (FBE) verstrekken, (2) dat FBE’s verplicht zijn om op het niveau van hun werkgebied gegevens openbaar te maken, (3) dat het afschotplan en…

Lees verder

De NOJG is voor behoud van de 5 wildsoorten als te benutten soorten.

Op 22 juni wordt over de Wet Natuurbescherming gesproken in de Tweede Kamer in Den Haag. De NOJG is samen met de KJV en de FPG en nog meerdere organisaties in Nederland tegen het huidige wetsvoorstel om de jacht op de vijf wildsoorten, alleen te laten bejagen op basis van afschotplannen…

Lees verder

Jachtforum.nl overhandigt cheque ten behoeve van de tientjesactie van de KJV/NOJG in Amersfoort.

Amersfoort, donderdag 26 maart 2015. Dank voor de mogelijkheid nog even een paar woorden tot u te kunnen richten. Geacht KJV bestuur, geachte heer Römers. Ik ben bij uw vergadering gevraagd vanwege mijn functie als penningmeester van Jachtforum.nl , meegekomen is ook Mw. Jacobi als vertegenwoordiger van de gebruikers van het…

Lees verder

Nederlandse jagersverenigingen verstevigen samenwerking.

NIEUWSBERICHT 2 februari 2015 Nederlandse jagersverenigingen verstevigen samenwerking Amersfoort, Delden – In januari tekenden de Koninklijke Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee verstevigen zij de samenwerking tussen beide jagersverenigingen. Doel is om de Nederlandse jagers en hun belangrijke rol in het Nederlandse buitengebied…

Lees verder

NIEUW “ NOJG Jachthonden verzekering”

De NOJG heeft een nieuwe verzekering aan haar verzekeringspakket toegevoegd in samenwerking met haar tussenpersoon Concordia de Keizer heeft zij via Hienfeld Verzekeringen in Amsterdam, een goede jachthonden ongevallen verzekering kunnen  bedingen, die zij nu ook aan haar leden kan aanbieden als extra service. Een korte omschrijving en voor meer…

Lees verder