Secretariaat start op 18 januari de facturering voor het lidmaatschap 2015 en de evt. benodigde WA-Jacht verzekeringen

Geachte leden van de NOJG, I.v.m. met een storing binnen de facturering zal een deel van de facturen enkele dagen later worden verzonden dan eerst gepland ( 12 januari 2015) . We hopen dit z.s.m. te hebben opgelost. Bij spoed i.v.m. afgifte verzekeringsbewijzen kunt u een mailtjes zenden aan secretariaat@nojg.nl…

Lees verder

Wijziging jachtaansprakelijkheidsverzekering

Met ingang van 1 april 2015 is er in overleg met onze makelaar Concordia de Keizer door het bestuur voor gekozen om van verzekeraar te veranderen. Vanaf deze datum zal de verzekering overgaan van Nationale Nederlanden N.V. naar W.A. Hienfeld Assuradeuren B.V. Met deze wijziging wordt u een uitgebreidere dekking…

Lees verder

Conceptverslag stakeholdersbijeenkomst uitvoeringsregelgeving Wetsvoorstel natuurbescherming- jacht, bestrijding, beheer, middelen en exoten 

Dinsdag 27 mei 2014, 09.30 – 12.30 uur in Jaarbeurs Utrecht Een ambtenaar van het Ministerie van EZ geeft een korte stand van zaken over het wetsvoorstel natuurbescherming. Het advies van de Raad van State over de nota van wijziging is ontvangen. De verwachting is dat Staatssecretaris Dijksma de nota…

Lees verder