De Vereniging Drentse Boermarken vindt dat het beleid van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap volledig is doorgeslagen.

ASSEN – De vereninging heeft vooral commentaar op het beschermen van bijvoorbeeld vossen, waardoor ander wild verdwijnt. Verdwenen wild Volgens Drentse Boermarken zijn in de afgelopen vijftien jaar verschillende bodemsoorten en wild verdwenen, zoals de korhoen, grutto, patrijs, haas en fazant. Als oorzaak noemt de vereninging dus het beschermen van…

Lees verder

FBE Drenthe “Aanbrengen wildmerk reewild, verplicht voor aanvang vervoer”.

Heren, De reebeheerders in Drenthe maken gebruik van een door de provincie Drenthe aan de FBE Drenthe verstrekte reebeheerontheffing. In de door de WBE’s verstrekte machtigingen aan de WBE’s staat duidelijk omschreven waaraan de beheerder voorafgaand aan, tijdens en na afschot van een ree moeten voldoen. Hierbij wordt verwezen naar…

Lees verder

Vanaf 1 februari worden de Grauwe gans en de Canadese gans bejaagd in Groningen.

In Midden-Groningen worden vanaf 1 februari stelselmatig ganzen afgeschoten die hier van oorsprong niet thuishoren. Het gaat onder meer om de grauwe gans en de Canadese gans. De afschot werd vorig jaar al geregeld in het Groninger ganzenakkoord. Boeren en natuurorganisaties hebben daarin vastgelegd hoe ze de ganzenoverlast de komende zes…

Lees verder