It Fryske Gea bestrijdt koppelvormende ganzen in natuurgebieden

Om het aantal ganzen te beperken doet It Fryske Gea een proef met het schieten van ‘koppelvormende ganzen’. Dat zijn paartjes Grauwe ganzen en Brand- en Kolganzen die zich in februari en maart afzonderen van andere ganzen om te gaan broeden, vooral in natte natuurgebieden. Door het doden van een…

Lees verder

Reactie op verbod eierzieken Friesland |Fanatici hebben gemeen dat hun gelijk boven alles en iedereen gaat…

Met dank aan Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Hij vertelt in zijn dagstelling van donderdag 15 januari jl. in dezelfde krant (extremisme bestaat ook zonder islam ) nog eens wat Halbe Hettema, LC-redacteur natuur, zichtbaar maakt door Harm Niesen, voorzitter van De Faunabescherming, triomfantelijk aan het woord te…

Lees verder

Raad van State verbiedt het rapen kievitseieren per 14 jan 2015 | eerst onderzoek stand

LEEUWARDEN – Per direct geldt er in Friesland een verbod op het rapen van kievitseieren. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Het zoeken en rapen was tot op heden nog mogelijk omdat de provincie Fryslân een ontheffing had gegeven. De Raad van State vindt echter dat de provincie…

Lees verder

Nadere uitleg over verjaging ganzen door provincie Friesland

PERSBERICHT Nummer: 271 / MR Datum: 19 december, 2014 Nadere uitleg verjaging ganzen Vanaf 1 november is de Fryske guozzenoanpak ingegaan. Een belangrijk doel in de aanpak was om ganzen te verjagen naar de foerageergebieden. Dit zijn gebieden waar ganzen vrij mogen rusten en eten. Hiervoor ontvang de boer een…

Lees verder