Project Gans & Bord draagt bij aan oplossing ganzenproblematiek

Oogsten uit de natuur; van schade naar meerwaarde. Onder de projectnaam Gans & Bord werken Friese ondernemers en jagers samen met diverse organisaties uit de voedselindustrie, om het noodzakelijke afschot van ganzen in Friesland ook financieel en culinair aantrekkelijker te maken. Het project is officieel gestart in november 2014 en…

Lees verder

Uitbraak tularemie onder hazen in Friesland breidt zich uit

In de afgelopen weken zijn via verschillende bronnen (dierenartsen, veehouders en jagers) signalen binnengekomen van hoge sterfte onder hazen in midden Friesland. Tot nu toe is de verwekker van tularemie (Francisella tularensis) ook wel hazenpest genoemd, aangetoond bij 8 dieren uit de wijde omgeving van Akkrum. Het betreft dood gevonden…

Lees verder

Provincie Friesland wijst foerageergebieden voor brand- en rotgans aan

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben speciale gebieden ingesteld waar de brand- en rotgans mogen grazen. De foerageergebieden per soort bevinden zich op plekken waar de brand- en rotganzen het meeste voorkomen. De totale oppervlakte is circa 8.000 hectare, inclusief 2.500 hectare op de Waddeneilanden. Via de Agrarische Natuurverenigingen zijn grondgebruikers…

Lees verder

Stemadvies NOJG Regio Friesland.

STEMADVIES, NOJG Regio Friesland, Waterschapsverkiezingen en Verkiezingen voor Leden van Provinciale Staten van Fryslan op 18 maart 2015 aanstaande. Geachte collega jagers, Boeren, Medestanders, “Fiskers”& ”Fjildminsken”in Fryslan: Veel is gesproken over de noodzaak onze stem vooral alleen te geven aan diegenen, die in het verleden bewezen hebben zich voor boeren en jagersbelangen…

Lees verder

Hazenpest (tularemie) nu ook in Friesland

  Friesland is de vijfde provincie waar nu hazenpest bij hazen is vastgesteld. Twee hazen uit midden-Friesland waren voor onderzoek bij DWHC aangeleverd. De patholoog constateerde bij de hazen onder andere een leverafwijking en had een vermoeden van hazenpest. Dit vermoeden werd bevestigd door laboratoriumonderzoek door het Central Veterinary Institute…

Lees verder

Verslag JTGH Artemisproeven Friesland 2015

Derde prijs resultaat van een perfecte trainingsdag Een mooie trainingsdag. Vanuit dat perspectief schreef ik mijn Weimaraner Claire en mij half januari in voor de Artemisproef in Leeuwarden. Het werkterrein was natuurgebied De Grote Wielen, dat tussen Leeuwarden en Tytsjerk ligt. Voor mij een geluk, want zo dicht bij de…

Lees verder

It Fryske Gea bestrijdt koppelvormende ganzen in natuurgebieden

Om het aantal ganzen te beperken doet It Fryske Gea een proef met het schieten van ‘koppelvormende ganzen’. Dat zijn paartjes Grauwe ganzen en Brand- en Kolganzen die zich in februari en maart afzonderen van andere ganzen om te gaan broeden, vooral in natte natuurgebieden. Door het doden van een…

Lees verder

Reactie op verbod eierzieken Friesland |Fanatici hebben gemeen dat hun gelijk boven alles en iedereen gaat…

Met dank aan Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Hij vertelt in zijn dagstelling van donderdag 15 januari jl. in dezelfde krant (extremisme bestaat ook zonder islam ) nog eens wat Halbe Hettema, LC-redacteur natuur, zichtbaar maakt door Harm Niesen, voorzitter van De Faunabescherming, triomfantelijk aan het woord te…

Lees verder

Raad van State verbiedt het rapen kievitseieren per 14 jan 2015 | eerst onderzoek stand

LEEUWARDEN – Per direct geldt er in Friesland een verbod op het rapen van kievitseieren. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Het zoeken en rapen was tot op heden nog mogelijk omdat de provincie Fryslân een ontheffing had gegeven. De Raad van State vindt echter dat de provincie…

Lees verder