Wilde ganzenvlees breder verkrijgbaar in Noord-Holland

Wilde ganzenvlees wordt steeds beter beschikbaar in Noord-Holland. Door samenwerking van een groot aantal marktpartijen is het nu ook verkrijgbaar bij boerderijwinkels in Laag Holland, bij Landmarkt en via BeeBox. De agrarische natuurvereniging Water, Land en Dijken en CLM hebben deze partijen bij elkaar gebracht. Wilde ganzenvlees is een bijzonder…

Lees verder

Anti-jachtvoorstel in Noord-Holland valt bij veel partijen verkeerd

HOORN – Zo ongeveer alles en iedereen valt over het voorstel om de jacht in stiltegebieden in Noord-Holland te verbieden. Noord-Hollandse jagers hebben berekend dat dit voorstel de provincie tientallen miljoenen euro’s gaat kosten. NOJG: ’Dat gaat de provincie miljoenen kosten’ Voorman van de Noord-Hollandse tak van de Nederlandse Organisatie…

Lees verder

Inspraak reactie Klaas Valkering NOJG-NAV-NMV provincie Noord-Holland op jachtverbod stilte gebieden

Als vertegenwoordiger van de NOJG-NH heeft Klaas Valkering afgelopen donderdag in gesproken in de commissie ruimte en milieu van de provinciale state van Noord-Holland, daar werd het initiatief voorstel tot beëindiging van de jacht in stilte gebieden besproken. Valkering ‘’ onze vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor…

Lees verder

Provinciebestuur Noord-Holland tegen voorstel jachtverbod

Haarlem – Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland verwacht dat de wildschade in de provincie fors zal toenemen als er in stiltegebieden een jachtverbod komt. Dat benadrukte hij tijdens een vergadering van de Commissie Ruimte en Milieu van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Het provinciebestuur is tegen het voorstel van PvdD,…

Lees verder

Minder ganzen rond Schiphol door onderwerken graanresten

Schiphol – Het direct onderwerken van gewasresten na de graanoogst rond Schiphol heeft effect op de ganzenpopulatie. Dat blijkt uit de evaluatie van de maatregelen die rond Schiphol worden genomen om botsingen tussen vliegtuigen en vogels tegen te gaan. Bureau Altenbrug en Wymenga heeft onderzoek gedaan naar het effect van…

Lees verder