Hazenpest (tularemie) nu ook in Friesland

  Friesland is de vijfde provincie waar nu hazenpest bij hazen is vastgesteld. Twee hazen uit midden-Friesland waren voor onderzoek bij DWHC aangeleverd. De patholoog constateerde bij de hazen onder andere een leverafwijking en had een vermoeden van hazenpest. Dit vermoeden werd bevestigd door laboratoriumonderzoek door het Central Veterinary Institute…

Lees verder

GS Overijssel dient uiterlijk 1 maart bekend te maken of een natuurbeschermingsvergunning vereist is voor het afschieten en verjagen van ganzen in en rond de Overijsselse Natura 2000-gebieden.

Uitspraak 201501113/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 25 februari 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Overijssel Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Ruimtelijke-ordeningskamer – Natuurbescherming 201501113/1/R2. Datum uitspraak: 25 februari 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen…

Lees verder

Opnieuw toestemming voor schadebestrijding roek in Gelderland

Roeken mogen verjaagd worden in Gelderland. De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) heeft hiervoor opnieuw toestemming gekregen van de provincie. Reden is schade die de vogels aan kunnen brengen aan de landbouw. In bijzondere gevallen en als verjagen niet werkt, mogen roeken ook geschoten worden. Dit is alleen overdag toegestaan en de…

Lees verder

FBE Drenthe “Aanbrengen wildmerk reewild, verplicht voor aanvang vervoer”.

Heren, De reebeheerders in Drenthe maken gebruik van een door de provincie Drenthe aan de FBE Drenthe verstrekte reebeheerontheffing. In de door de WBE’s verstrekte machtigingen aan de WBE’s staat duidelijk omschreven waaraan de beheerder voorafgaand aan, tijdens en na afschot van een ree moeten voldoen. Hierbij wordt verwezen naar…

Lees verder

Inspraak reactie Klaas Valkering NOJG-NAV-NMV provincie Noord-Holland op jachtverbod stilte gebieden

Als vertegenwoordiger van de NOJG-NH heeft Klaas Valkering afgelopen donderdag in gesproken in de commissie ruimte en milieu van de provinciale state van Noord-Holland, daar werd het initiatief voorstel tot beëindiging van de jacht in stilte gebieden besproken. Valkering ‘’ onze vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor…

Lees verder

Provinciebestuur Noord-Holland tegen voorstel jachtverbod

Haarlem – Gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland verwacht dat de wildschade in de provincie fors zal toenemen als er in stiltegebieden een jachtverbod komt. Dat benadrukte hij tijdens een vergadering van de Commissie Ruimte en Milieu van de Provinciale Staten in Noord-Holland. Het provinciebestuur is tegen het voorstel van PvdD,…

Lees verder

Mevrouw Annie Schreijer-Pierik benoemd tot secretaris-generaal Europese intergroep Biodiversiteit, Jacht en Platteland

STRAATSBURG/Frankrijk – CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is donderdag unaniem verkozen tot algemeen secretaris van de parlementaire intergroep Biodiversity, Hunting and Countryside. De benoeming vond plaats tijdens de eerste zitting van de intergroep in Straatsburg waar momenteel alle leden van het Europees Parlement bijeen zijn.   Het nieuw verkozen dagelijks bestuur van…

Lees verder

Verslag JTGH Artemisproeven Friesland 2015

Derde prijs resultaat van een perfecte trainingsdag Een mooie trainingsdag. Vanuit dat perspectief schreef ik mijn Weimaraner Claire en mij half januari in voor de Artemisproef in Leeuwarden. Het werkterrein was natuurgebied De Grote Wielen, dat tussen Leeuwarden en Tytsjerk ligt. Voor mij een geluk, want zo dicht bij de…

Lees verder

It Fryske Gea bestrijdt koppelvormende ganzen in natuurgebieden

Om het aantal ganzen te beperken doet It Fryske Gea een proef met het schieten van ‘koppelvormende ganzen’. Dat zijn paartjes Grauwe ganzen en Brand- en Kolganzen die zich in februari en maart afzonderen van andere ganzen om te gaan broeden, vooral in natte natuurgebieden. Door het doden van een…

Lees verder