Rechter gaat op stoel provincie zitten met uitspraak bestrijding ganzen in de winter in Overijssel

Zwolle – Landbouworganisaties LTO Noord en NMV reageren onthutst op de uitspraak van de rechtbank Overijssel over de ganzenjacht in die provincie. In een spoedprocedure, aangespannen door de Vogelbescherming, heeft de rechtbank het besluit van de provincie geschorst om de jacht op ganzen in de winter op een deel van…

Lees verder

Raad van State verbiedt het rapen kievitseieren per 14 jan 2015 | eerst onderzoek stand

LEEUWARDEN – Per direct geldt er in Friesland een verbod op het rapen van kievitseieren. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Het zoeken en rapen was tot op heden nog mogelijk omdat de provincie Fryslân een ontheffing had gegeven. De Raad van State vindt echter dat de provincie…

Lees verder

De Vogelbescherming blijkt steeds meer een activistische anti-jachtorganisatie te zijn

Ganzenjacht De Vogelbescherming blijkt steeds meer een activistische anti-jachtorganisatie te zijn. Belan­gen van natuur en landbouw maakt zij ondergeschikt aan haar principiële bezwaar tegen schade-bestrijding van ganzen. Dit bleek donderdag tijdens de rechtszaak die de Vogelbescherming heeft aangespannen tegen Provincie Overijssel. In haar bezwaarschrift tegen de vergunning om ganzen-schade te…

Lees verder

Minder ganzen rond Schiphol door onderwerken graanresten

Schiphol – Het direct onderwerken van gewasresten na de graanoogst rond Schiphol heeft effect op de ganzenpopulatie. Dat blijkt uit de evaluatie van de maatregelen die rond Schiphol worden genomen om botsingen tussen vliegtuigen en vogels tegen te gaan. Bureau Altenbrug en Wymenga heeft onderzoek gedaan naar het effect van…

Lees verder

Wilde zwijnen gespot in omgeving Venray

Binnen de driehoek Vredepeel-Venray-Overloon worden met regelmaat sporen van wilde zwijnen gesignaleerd. De LLTB wil veehouders en met name varkenshouders in en buiten dit gebied informeren over deze aanwezigheid en adviseert hen voor het eigen bedrijf te bepalen of er nog verbeteringen mogelijk zijn in de bedrijfshygiëne. Bij een eigen…

Lees verder

Nadere uitleg over verjaging ganzen door provincie Friesland

PERSBERICHT Nummer: 271 / MR Datum: 19 december, 2014 Nadere uitleg verjaging ganzen Vanaf 1 november is de Fryske guozzenoanpak ingegaan. Een belangrijk doel in de aanpak was om ganzen te verjagen naar de foerageergebieden. Dit zijn gebieden waar ganzen vrij mogen rusten en eten. Hiervoor ontvang de boer een…

Lees verder

Gelderland garandeert winterrust niet

De provincie Gelderland stemt in met het Ganzenbeheerplan 2014-2019 van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE). De FBE vraagt ruime mogelijkheden voor het bestrijden van schade en het beheren van de ganzen in de zomer, zodat de stand van de grauwe ganzen en brandganzen wordt teruggebracht. De trekganzen krijgen rust in aangewezen…

Lees verder

Gelderland keurt grofwild beheerplan goed

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) krijgt mogelijkheid om problemen met landbouwschade en verkeersonveilige situaties door grofwild aan te pakken. De provincie keurt het faunabeheerplan voor de jaren 2014-2019 definitief goed en verleent een ontheffing aan de FBE. De Flora- en faunawet vormt het kader voor de taakverdeling tussen provincie en FBE.…

Lees verder