Een schitterend protest tegen een zieke toestand!

De getalenteerde wildschilder Hans Bulder stelt in dit schilderij op treffende wijze de huidige realiteit in de Oostvaarderplassen aan de kaak. Dit schilderij – zelf noemt hij zijn stijl hedendaags-realistisch – kan men een trieste spotprent noemen, waarin duidelijk de symboliek rond de St.Hubertus-legende is overgenomen. Hans Bulder, een van…

Lees verder

Contraceptie is niet werkbaar om populatie edelhert in Oostvaardersplassen te beheersen

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra een rapport uitgebracht over contraceptie bij hoefdieren om een populatie in te dammen. De onderzoekers komen tot de voorzichtige conclusie dat contraceptie via een prikpil in theorie wellicht mogelijk is, maar dat uitvoering in de praktijk weleens moeilijk kan blijken.…

Lees verder

Nieuwe ontheffing voor afschot van overzomerende grauwe ganzen in Flevoland

Gedeputeerde Staten van Flevoland verlenen aan de Faunabeheereenheid Flevoland een nieuwe ontheffing voor afschot van overzomerende grauwe ganzen ter voorkoming van belangrijke schade op agrarische percelen. Tegen de oorspronkelijke ontheffing is door de Vogel- en Natuurwacht Flevoland beroep ingediend en zij zijn door de Rechtbank Midden Nederland in het gelijk…

Lees verder

Winterschade door ganzen melden voor 1 april

  Het ganzenbeleid is per provincie verschillend, zo ook de tegemoetkoming in de schadevergoeding in de winter. In de provincie Friesland, Groningen en Gelderland wordt in opdracht van deze provincies via het Faunafonds, de winterschade door ganzen veroorzaakt in rustgebieden, automatisch getaxeerd. Grondgebruikers hoeven hiervoor geen aanvraag tot tegemoetkoming in te…

Lees verder

Petra Doornenbal nieuwe voorzitter Faunabeheereenheid Utrecht

Petra Doornenbal nieuwe voorzitter Faunabeheereenheid Utrecht ‘Betrekken van de politiek bij de uitvoering van het beheer, grootste uitdaging’ Veenendaal 8 december 2015: Tijdens de bestuursvergadering van 7 december jl. is mevrouw Petra Doornenbal-Van der Vlist benoemd tot voorzitter van de Faunabeheereenheid Utrecht. Zij neemt de voorzittershamer over van Jan Bunnik…

Lees verder

VERSLAG ARTEMISPROEF KOTTERBOS ALMERE.

ARTEMISPROEF KOTTERBOS ALMERE. Henk Verhoeven Op zaterdag 31 oktober 2015 was het aan het regiobestuur Utrecht/Flevoland van de NOJG om in samenwerking met de JTGH de eerste Artemisproef van dit seizoen te organiseren. Als locatie voor deze spannende wedstrijd werd het Kotterbos in Almere gekozen, een prachtig natuurterrein van Staatsbosbeheer,…

Lees verder

LTO Noord wil sneller afschot van ganzen in Flevoland

LTO Noord in Flevoland wil dat de provincie permanente ontheffingen afgeeft voor het bejagen van ganzen en zwanen in de zomer. De organisatie ziet de overlast en schade in de landbouw toenemen. Nu moeten boeren eerst afwerende maatregelen nemen. Pas als blijkt dat die niet voldoende effect hebben, kan aan…

Lees verder

Provincie Utrecht houdt vast aan ontheffing voor doden van knobbelzwanen en onklaar maken van eieren.

De provincie Utrecht houdt vast aan een ontheffing voor het doden van en het onklaar maken van eieren van knobbelzwanen. Wel zullen een aantal zaken beter gemotiveerd worden. Daarmee volgen Gedeputeerde Staten van Utrecht een uitspraak van de Awb-adviescommissie. De Stichting De Faunabescherming had bezwaar ingediend tegen het besluit van…

Lees verder

Aanpassingen beheer grote grazers in Oostvaardersplassen voor KNMvD onvoldoende

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) betreurt de beslissing van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken om het beheer van de Oostvaardersplassen in grote lijnenongewijzigd te laten. Hoewel er gesproken wordt over optimalisatie van het vroeg-reactief beheer en het afstemmen van het aantal grote grazers op de natuurwaarden in het…

Lees verder