Update Vogelgriep 22/12 – Vogelgriep Stolwijk Zuid-Holland

Vogelgriep vastgesteld bij dierenhandelaar in Stolwijk Nieuwsbericht | 22-12-2016 | 12:45 In Stolwijk (gemeente Krimpenerwaard, provincie Zuid-Holland) is bij een dierenhandelaar vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 6.600 vogels. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse…

Lees verder

Overlast door ganzen geeft steeds meer problemen in de Rijnmond

De groeiende populatie ganzen zorgt voor steeds meer problemen in de Rijnmond. Recreatiegebieden raken vervuild, gewassen aangevreten en fietspaden onbegaanbaar door de ganzenpoep. Ook zijn er risico’s voor het vliegverkeer. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland wil het aantal ganzen in vijf jaar met twee derde terugbrengen. De overheid heeft de jacht op…

Lees verder

Opnieuw hazenpest (tularemie) in Midden-Nederland

21 oktober 2016 In zowel het Kromme Rijngebied (provincie Utrecht) als in de regio Vijfheerenlanden (provincie Zuid-Holland) is in oktober 2016 opnieuw tularemie (hazenpest) gevonden. In beide gebieden is de ziekte vastgesteld bij een haas (Lepus europaeus) die voor onderzoek bij het Dutch Wildlife Health Centre was ingeleverd. De bacterie is vervolgens…

Lees verder

Winterschade door ganzen melden voor 1 april

  Het ganzenbeleid is per provincie verschillend, zo ook de tegemoetkoming in de schadevergoeding in de winter. In de provincie Friesland, Groningen en Gelderland wordt in opdracht van deze provincies via het Faunafonds, de winterschade door ganzen veroorzaakt in rustgebieden, automatisch getaxeerd. Grondgebruikers hoeven hiervoor geen aanvraag tot tegemoetkoming in te…

Lees verder

Ontheffing Koppelvormende Grauwe- en Canadese gans Fbe Zuid-Holland

Beschikking Flora- en faunawet, Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor de gehele Provincie Zuid-Holland Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat besloten is om een ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor; het opzettelijk verontrusten en doden van broedparen (koppelvormende ganzen) van de grauwe gans en de Canadese gans, het bewerken…

Lees verder

Jacht op smienten in Zuid-Holland voorlopig verboden 

In Zuid-Holland mag de smient, die als beschermde eendensoort, alleen met een ontheffing van de provincie bejaagd mag worden, niet worden meer worden bestreden. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. De provincie gaf een ontheffing om de vogels te verjagen of af te schieten op basis van het goedgekeurde…

Lees verder

Vogelbescherming naar rechter vanwege afschot smienten in Noord- en Zuid-Holland

Vogelbescherming Nederland tekent bezwaar aan bij de rechter voor de vergunningen die de Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben afgegeven voor het doden van een onbeperkt aantal smienten. Vorig jaar stapte Vogelbescherming ook al naar de rechter om het afschot op smienten in Noord-Holland aan te vechten, de rechter stelde Vogelbescherming…

Lees verder

Zuid-Holland akkoord met plan voor terugdringen populatie damherten

De Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland hebben een Faunabeheerplan opgesteld om de enorme populatie damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied op een goede manier te beheren. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben dit plan op 20 november goedgekeurd. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland heeft de wettelijke taak om schade aangericht door beschermde…

Lees verder

Nieuw faunabeheerplan ganzen in Zuid-Holland van kracht

Gepubliceerd op 20 november 2015 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het Faunabeheerplan ganzen 2015 -2020 goedgekeurd. In dit faunabeheerplan staan de maatregelen omschreven die de komende 5 jaar worden uitgevoerd om de populatie jaarrond verblijvende ganzen terug te brengen van 160.000 naar ongeveer 55.000 en de trekganzen in de winter…

Lees verder

Eindelijk beheer damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen zullen nu eindelijk worden beheerd op basis van een regulatieplan dat door de faunabeheereenheid is opgesteld en reeds langere tijd door de provincie is goedgekeurd. Maar liefst 2200 dieren zullen worden afgeschoten. Een meerderheid van de Gemeenteraad van Amsterdam steunde gisteren 30 september 2015 een…

Lees verder

Info Bulletins Regio Zuid-Holland

De NOJG, haar bestuur en haar adviseurs geven geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijk met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen of ander materiaal verstrekt in de info bulletins van Zuid Holland . Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van…

Lees verder