Initiatiefnota PvdD om de jacht op de 5 wildsoorten te verbieden verworpen.

Jagers mogen niet meer zelf beslissen hoeveel dieren er in een gebied worden geschoten. Ze moeten binnen de Faunabeheereenheid afspraken maken met alle daarin samenwerkende partijen. Uit het debat tijdens de commissievergadering verdedigden de Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD) hun zienswijze dat door deze aanpak veel regels…

Lees verder

Wetsvoorstel Wet Natuurbescherming op 15 juni in Tweede Kamer

Op 15 juni 2015 vindt zover nu bekend de behandeling plaats van de nieuwe wet Natuurbescherming en de nota’s van wijziging die hierop zijn aan gebracht door de Staatsecretaris Dijksma, de bedoeling is dat deze direct erna het zomerreces naar de Eerste Kamer wordt gestuurd. Waarschijnlijk invoering jan 2016. Deze vergadering moet nog…

Lees verder

Brief Stichting Wise Use aan Tweede Kamer inzake de voorgestelde Wet natuurbescherming 1 mei 2015

Stichting Wise p/a Sandenburgerlaan 2 3947 CS Langbroek http://wiseuse.org KvK: 59704896 Geachte Kamerleden, Hierbij vraag ik namens Stichting Wise Use uw aandacht voor het volgende. Stichting Wise Use zet zich in voor het behoud van de jacht in Nederland. De toekomst van de jacht in Nederland wordt thans ten onrechte…

Lees verder

Advies ACTAL Rapport over regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal   Datum    24 april 2015 Betreft    Advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming Geachte Voorzitter, Hierbij doe ik u de brief van ACTAL over het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV toekomen, zoals ik heb aangekondigd in mijn brief van 17…

Lees verder

Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming – verplichtingen jachthouders – Wbe’s

Datum        17 april 2015 Betreft        Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming   Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u aan het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV. Dit bureau heeft in opdracht van mij een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de regeldruk van de huidige natuurwetgeving – de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora-…

Lees verder

Dijksma is verbaasd over uitspraken van Timmermans over Nederlands natuurbeleid

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken laat de Tweede Kamer weten dat zij met enige verbazing kennis heeft genomen van de uitspraken van eurocommissaris Timmermans in het Europees Parlement over de Nederlandse implementatiewijze van de Vogel- en Habitatrichtlijn.  Timmermans reageerde op vragen van Annie Schreijer-Pierik over de uitvoering van de Europese…

Lees verder

Circulaire Wapens en Munitie 2015 per 12 februari 2015 van kracht

Deze Circulaire-Wapens-en-Munitie-2015 bevat bevat een klein aantal wijzigingen ten opzichte van de CWM 2014. De wijzigingen hebben betrekking op het herladen van munitie en het voorhanden hebben van kruit.In de Cwm 2014 waren bepalingen opgenomen die regels stelden aan het voorhanden hebben van zwart buskruit of rookzwak buskruit welke in wezen daar…

Lees verder

Jagers: geen beperking in nieuwe natuurwet

Markelo – Voorzitter Gert-Jan Oplaat uit Markelo van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer roept de leden op extra te doneren voor een mediacampagne om de jachtregels te laten zoals die nu zijn. Ook de Koninklijke Jagersvereniging doet zo’n oproep. Momenteel ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer…

Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag en tweede nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van wijziging van het wetsvoorstel Natuurbescherming (33348). Download “Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag en tweede nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming” PDF document | 1 pagina | 38…

Lees verder

Conceptverslag stakeholdersbijeenkomst uitvoeringsregelgeving Wetsvoorstel natuurbescherming- jacht, bestrijding, beheer, middelen en exoten 

Dinsdag 27 mei 2014, 09.30 – 12.30 uur in Jaarbeurs Utrecht Een ambtenaar van het Ministerie van EZ geeft een korte stand van zaken over het wetsvoorstel natuurbescherming. Het advies van de Raad van State over de nota van wijziging is ontvangen. De verwachting is dat Staatssecretaris Dijksma de nota…

Lees verder