BIJ12 beheert per 10 juli kennisdocumenten Soorten

Vanaf 10 juli 2017 stelt BIJ12 vai zijn website de kennisdocumenten Soorten beschikbaar. In de kennisdocumenten staan preventieve maatregelen bij activiteiten die schadelijk zijn voor beschermde diersoorten. Voorheen stonden deze documenten als soortenstandaards op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De huidige soortenstandaards zijn aangepast naar kennisdocumenten…

Lees verder

Antwoorden op vragen over het toestaan van het doodschieten van konijnen door SBB op Terschelling

Datum    9 maart 2016 Betreft    Antwoorden op vragen over het toestaan van het doodschieten van konijnen Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen over het toestaan van het doodschieten van konijnen, terwijl schadeonderzoek ontbreekt (kenmerk 2016Z01328, ingezonden 25 januari 2016). 1 Wat is uw reactie op de…

Lees verder

Circulaire Wapens en Munitie 2015 per 12 februari 2015 van kracht

Deze Circulaire-Wapens-en-Munitie-2015 bevat bevat een klein aantal wijzigingen ten opzichte van de CWM 2014. De wijzigingen hebben betrekking op het herladen van munitie en het voorhanden hebben van kruit.In de Cwm 2014 waren bepalingen opgenomen die regels stelden aan het voorhanden hebben van zwart buskruit of rookzwak buskruit welke in wezen daar…

Lees verder

Amsterdam wil liever hekwerken van schrikdraad in weidevogelgebieden dan vossen doden

Amsterdam wil geen jacht op de vossen in de groene randen die daar de vogels bedreigen in natuurgebieden, de provincie wil echter meer bescherming van de bedreigde weidevogels en wil daarom de vossen laten bejagen. Amsterdam was eerst akkoord, maar wil nu naar meer “diervriendelijke” oplossingen voor de vossen. In het provinciale Faunabeheerplan…

Lees verder