Faunafonds keerde voor 19,1 miljoen euro aan tegemoetkomingen uit in 2015

In 2015 heeft het Faunafonds in totaal 3.508 tegemoetkomingsaanvragen ontvangen. Dit staat in het jaarverslag 2015 van het Faunafonds. Het aantal aanvragen is sterk gedaald ten opzichte van 2014. In dat jaar werden 4.760 aanvragen ontvangen. Deze daling is met name te verklaren door de invoering van het behandelbedrag per 1 oktober 2014. Dit behandelbedrag houdt in dat een grondgebruiker een tegemoetkomingsaanvraag pas kan indienen nadat eerst 300 euro als behandelbedrag aan het Faunafonds is overgemaakt. In totaal werd er voor bijna 19,1 miljoen euro aan schade-uitkeringen gedaan. Dat is ruim 4 miljoen euro meer dan in 2014.

Circa 90% van de tegemoetkomingsbedragen die het Faunafonds jaarlijks uitkeert, komt op het conto van ganzen. Met name de grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen hebben een belangrijk aandeel hierin. Verder valt op dat de schade door meesachtigen is toegenomen ten opzichte van 2014. Dit ondanks dat het Faunafonds in 2015 een tegemoetkoming ter hoogte van maximaal 60% van de getaxeerde schade kon verstrekken, waar dit in 2014 nog 95% was. Een deel van de verklaring van toename van de schade door meesachtigen in het fruit is te vinden in een herstel van de fruitprijzen ten opzichte van 2014.

Zie voor meer informatie het jaarverslag 2015 van het Faunafonds.

bron: BIJ12 unit Faunafonds, 03/05/16

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk