Artikel 122

De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:
Aan de Bijlage bij de Wet milieubeheer wordt toegevoegd: Flora- en faunawet.

Print Friendly

Reageren is niet mogelijk