Artikel 124

1. Voorzover afdeling 5.2 van de Wet van 20 juni 1996 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (derde tranche Algemene wet bestuursrecht) in werking is getreden voor de datum van inwerkingtreding van dit artikel, vervallen de artikelen 105 tot en met 111 van deze wet.
2. Voorzover de in het eerste lid bedoelde afdeling 5.2 in werking treedt op een datum gelegen na de inwerkingtreding van dit artikel, vervallen de artikelen 105 tot en met 111 van deze wet met ingang van de dag waarop voornoemde afdeling in werking treedt.

NB

Aangezien afdeling 5.2 van de Wet van 20 juni 1996 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht reeds op 1 januari 1998 in werking is getreden zijn de artikelen 105 tot en met 111 van de Flora- en faunawet vervallen per 1 april 2002 (ingangsdatum Flora- en faunawet). Zij zijn dus nooit van kracht geweest.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk