Artikel 5 BBSD

Besluit Beheer en schadebestrijding dieren

§ 4. Middelen voor beheer en bestrijding van schade

Artikel 5
1. Onverminderd artikel 50 van de wet, zijn als middelen als bedoeld in
artikel 72, eerste lid, van de wet waarmee dieren mogen worden
gevangen of gedood aangewezen:
a. geweren;
b. honden, niet zijnde lange honden;
c. jachtvogels;
d. fretten;
e. kastvallen;
f. vangkooien;
g. klemmen, niet zijnde pootklemmen;
h. buidels;
i. lokvogels, mits niet blind of verminkt;
j. kunstmatige lichtbronnen;
k. middelen die krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 zijn
toegelaten, en
l. rodenators.

2. Als middelen, bedoeld in artikel 72, tweede lid, van de wet, waarmee
de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis mogen worden bestreden, zijn
aangewezen de middelen genoemd in de onderdelen a, b, e en g van het
eerste lid.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk