Artikel 70

In afwijking van de artikelen 2930, 46, vijfde lid67, 68 en 74a, tweede lid neemt Onze Minister besluiten als bedoeld in die artikelen voorzover het terreinen betreft waar het genot van de jacht berust bij de Kroondrager.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk