Artikel 89

Aan de voorafgaande goedkeuring van Onze Minister zijn onderworpen besluiten van het Faunafonds tot:
a. het doen van investeringen;
b. het verwerven van onroerende zaken;
c. het sluiten van huur- en lease-overeenkomsten;
d. het oprichten of mede-oprichten dan wel ontbinden van privaatrechtelijke rechtspersonen of het deelnemen in een vennootschap.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk