Rechtbank Den Haag: Geen alternatieven voor afschieten ganzen.

De rechter in Den Haag heeft op 11 juni bepaald dat Faunabeheer Zuid Holland ganzen mag afschieten.

Faunabeheereenheid had hierom gevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid Holland, omdat zij het afschieten noodzakelijk acht om de omvangrijke ganzenpopulatie beheersbaar te houden en schade aan gewassen, wateren en gevaar voor luchtverkeer in Zuid Holland te voorkomen.

Alternatieve maatregelen hebben volgens Faunabeheer onvoldoende effect. De rechter is daarin meegegaan.

De Stichting Animal Rights had betoogd dat die noodzaak er niet is, omdat voldoende alternatieven mogelijk zouden zijn en had de rechter verzocht een voorziening te treffen. Dit verzoek is afgewezen.

Zie voor meer informatie de uitspraak van de rechtbank Den Haag.

bron: Rechtbank Den Haag, 12/06/15

Print Friendly

Reageren is niet mogelijk