Natura 2000-gebieden zijn geen natuurreservaten!

Zelfs Hoge Veluwe in knel door uitvoering EU-natuurwetgeving

REFIT Fitness Check EU Natura

***** De Europese Intergroep Biodiversiteit, Jacht en Platteland is de parlementaire belangenbehartiging van vele duizenden landgoederen, natuurparken en zeven miljoen wildbeheerders in Europa. Annie Schreijer-Pierik is secretaris-generaal van de Intergroep. 

Er is meer aandacht nodig voor mens en bedrijf rondom Natura 2000-gebieden. Dat is de conclusie van de zitting over de fitness check van de Europese natuurwetging deze week in Brussel.
CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik: “Het is te gek voor woorden dat zelfs onze nationale parken als De Hoge Veluwe door Natura-2000 en de Nederlandse uitvoering van EU-natuurwetgeving in de knel komen. Dit is nooit de oorspronkelijke intentie van de EU-natuurwetgeving geweest. In Nederland zitten natuurparken, landgoederen en boeren, burgers en gemeenten met de handen in het haar. Ik word overspoeld met klachten en knelpunten.”

De Europese Intergroep Biodiversiteit, Jacht en Platteland hield een zitting in Brussel waarbij milieuambtenaren van de Europese Commissie, Europarlementariërs en vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorganisaties, natuurparken, landgoederen en wildbeheereenheden aanwezig waren.
Zij spraken over de bedreigingen én kansen van Natura-2000 en de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in lidstaten.

Naast topambtenaren van de Europese Commissie en afgevaardigden van het Franse Parlement sprak Seger van Voorst tot Voorst, directeur van nationaal park De Hoge Veluwe, vanuit de Nederlandse praktijk in Brussel voor een volle zaal. “De Hoge Veluwe zit volledig in de knel door de Nederlandse uitvoering van de EU-natuurwetgeving, maar ook door de tegenstrijdigheid binnen deze wetgeving. Waar wij beschermde heide willen beschermen, moeten wij bebossing tegengaan, maar dit mag niet vanwege een beschermde vogelsoort”, aldus Van Voorst tot Voorst.

Seger van Voorst tot Voorst De Hoge VeluweNicola Notaro, de hoogste milieuambtenaar in de Europese Unie op het gebied van natuurbeleid, wees in zijn antwoord op het feit dat flexibilisering en maatwerk noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering. “Dit moet in sommige lidstaten beter gebeuren met aandacht voor sociaaleconomische factoren. Natura 2000-gebieden zijn geen natuurreservaten!”

Gespreksleider en CDU-Europarlementariër Karl-Heinz Florenz besloot de zitting met de boodschap dat de rigide uitvoering in sommige EU-lidstaten nooit de bedoeling van de Europese wetgever kan zijn geweest. “In Nederland en andere lidstaten lijkt het erop dat men te ver doorgeschoten is.”

De evaluatie van de Europese natuurwetgeving wordt verder uitgewerkt tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk