NOJG is blij met uitkomst stemming amendementen Natuurwet

Logo NOJGPERSBERICHT:

De nieuwe Natuurwet

Na een tijd van lobbyen en spitsroeden lopen is het gelukt en is de jacht en het beheer weer tot nadere orde veilig gesteld.

Een Kamermeerderheid van VVD en PvdA heeft onzinnige bureaucratie via amendementen voorkomen.

Het gezonde verstand lijkt te zegevieren. Het leugenachtige geschreeuw van de Partij voor de Dieren, aangemoedigd door sympathiserende activistische clubjes, werd overstemd door rationeel denken van het merendeel van de Tweede Kamer.

De NOJG heeft inhoudelijke argumenten en onderbouwingen aangeleverd bij verschillende politieke partijen en is blij met het resultaat. Door de samenstelling van de Kamer, met het risico van een anti-jacht meerderheid hebben we onderstaande strategie gehanteerd.

De NOJG is blij dat de natuur en het wildbeheer als winnaars uit het debat zijn gekomen.

Wij NOJG ‘ers zijn blij met het resultaat in de wetenschap dat ook wij een stevige bijdrage aan dat resultaat hebben kunnen geven. Het resultaat mag er zijn en we hebben dat samen met vele leden gedaan. Ook hebben we zij aan zij gestreden met andere belangenorganisaties. Zo maak je je samen sterk.

Tot in de laatste fase bleef het spannend. De politieke arena is nu eenmaal onvoorspelbaar. Echter het gezonde verstand heeft de boventoon gevoerd.

De strijd voor biodiversiteit en tegen monoculturen, voor de vrijheid en het recht van de jachthouder, voor het recht en de plicht om schade te voorkomen en te bestrijden heeft het gewonnen van de emotie. Jagers, schadebestrijders, natuurbeheerders hebben laten zien dat zij door eendrachtelijk samen te werken het goede voor de natuur op een aan deze tijd aangepaste wijze voor het voetlicht van de politici hebben kunnen brengen.

Wij NOJG hebben dit vooral gedaan via de weg van de stille diplomatie. Onze inbreng op de juiste momenten en bij de juiste adressen heeft zo zijn uitwerking gehad. We mogen daar best trots op wezen. Leden, samenwerkende partijen allemaal hartelijk dank voor uw inbreng in welke vorm ook en gefeliciteerd.

En nu op naar de volgende rondes, want we zijn nog lang niet klaar. Er moet zeker op regionaal niveau nog veel werk verzet worden. Laten we ons niet laten verleiden om nu achterover te gaan zitten. Het feest begint nu pas echt. Het huis staat er en nu is de tuin aan de beurt. Ook nu weer doen we het samen.

1 juli 2015.

Het Landelijk Bestuur van de NOJG,

De secretaris,                      de voorzitter,

Jan Scherpenkate               Gert Jan Oplaat,

G.J. Oplaat is telefonisch te bereiken: 0638914469

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk