Aangeschoten wild

Paul Bouwmeester Auteur Jachtargumenten.nl Aangeschoten wild Er wordt volkomen ongegrond, maar keihard beweerd dat 50% van alle geschoten wild eenzaam ligt te kreperen in het veld. Onzin! Vaak wanneer ik vrienden of kennissen iets van de jacht vertel, sta ik verbaasd over het verregaande gebrek aan kennis van de realiteit. Men…

Lees verder

Provincie Overijssel moet voor of op 1 april een uitspraak doen op bezwaar Vogelbescherming of ganzen bestrijding vergunning plichtig NB wet is in het kader van de Natura 2000 gebieden.

Uitspraak 201502057/1/R2 Datum van uitspraak: woensdag 25 maart 2015 Tegen: het college van gedeputeerde staten van Overijssel Proceduresoort: Voorlopige voorziening Rechtsgebied: Algemene kamer – Hoger Beroep – Flora en fauna 201502057/1/R2. Datum uitspraak: 25 maart 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…

Lees verder

Beantwoording vragen over afschot damherten op het eiland Haringvreter -Zeeland

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA ’s-GRAVENHAGE   Datum    24 maart 2015 Betreft :   Beantwoording vragen over afschot damherten op het eiland Haringvreter Geachte Voorzitter,   Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van het lid Thieme (PvdD) over afschot van herten…

Lees verder

Massaal protest Duitse Jagers NordRhein Westfalen in Düsseldorf tegen afbraak Jacht

In Düsseldorf hebben 15.000 jagers gedemonstreerd tegen de groene afbraak van de jacht. Zie hier: https://www.facebook.com/video.php?v=791035487611311&fref=nf https://www.facebook.com/video.php?v=791035487611311&theater Het jachtverband Nordrhein Westfalen, vlak over de Nederlandse grens heeft een petitie geopend tegen de voorgestelde, maar ideologisch gedreven wetswijziging van het jachtrecht. Bij deze petitie een uitstekende gedocumenteerd ‘Positionspapier’. Vanwege de overeenkomst…

Lees verder

GEDRAAGT U ZICH ALS GAST IN DE OPENSTELLINGSGEBIEDEN OF WORDEN DE GEDRAGSREGELS VAAK AAN DE LAARS GELAPT?

Er zijn vele grote particuliere grondbezitters, landgoedeigenaren en instellingen die door hun gastheerschap het publiek de gelegenheid geven hun gebieden te bezoeken middels openstellingborden bij de toegangswegen en paden. Vroeger waren het standaard groene borden met een huishoudelijk reglement, maar deze zijn deels vervangen in de huisstijl die bij een landgoed…

Lees verder

De Vereniging Drentse Boermarken vindt dat het beleid van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap volledig is doorgeslagen.

ASSEN – De vereninging heeft vooral commentaar op het beschermen van bijvoorbeeld vossen, waardoor ander wild verdwijnt. Verdwenen wild Volgens Drentse Boermarken zijn in de afgelopen vijftien jaar verschillende bodemsoorten en wild verdwenen, zoals de korhoen, grutto, patrijs, haas en fazant. Als oorzaak noemt de vereninging dus het beschermen van…

Lees verder

Aanpassingen beheer grote grazers in Oostvaardersplassen voor KNMvD onvoldoende

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) betreurt de beslissing van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken om het beheer van de Oostvaardersplassen in grote lijnenongewijzigd te laten. Hoewel er gesproken wordt over optimalisatie van het vroeg-reactief beheer en het afstemmen van het aantal grote grazers op de natuurwaarden in het…

Lees verder

Beantwoording Staatssecretaris Dijksma vragen over exoten bestrijdingsdag in Limburg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA ‘s-GRAVENHAGE   Datum    19 maart 2015 Betreft    Beantwoording vragen over ganzen afschotdag   Geachte Voorzitter, Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen gesteld door het lid Thieme (PvdD) over ganzen afschotdag (ingezonden 11 februari 2015…

Lees verder

Staatsbosbeheer gaat beheer in Oostvaardersplassen deels bijstellen

Staatsbosbeheer gaat aan de slag met nieuwe stappen die positief bijdragen aan de ontwikkeling van het Oostvaardersplassengebied als natuurgebied. In samenhang met de conclusies en evaluatie van een BeheerAdviesCommissie worden voor optimaal beheer van de verschillende gebieden binnen het Oostvaardersplassengebied diverse vormen toegepast. Verder staat de waarde van het natuurgebied…

Lees verder

Stemadvies NOJG Regio Friesland.

STEMADVIES, NOJG Regio Friesland, Waterschapsverkiezingen en Verkiezingen voor Leden van Provinciale Staten van Fryslan op 18 maart 2015 aanstaande. Geachte collega jagers, Boeren, Medestanders, “Fiskers”& ”Fjildminsken”in Fryslan: Veel is gesproken over de noodzaak onze stem vooral alleen te geven aan diegenen, die in het verleden bewezen hebben zich voor boeren en jagersbelangen…

Lees verder