Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil een internationaal verbod op de trofeeënjacht

imagesStaatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil een internationaal verbod op de trofeeënjacht van bijvoorbeeld olifanten en leeuwen. Zij gaat de mogelijkheid om tot zo’n internationaal verbod te komen onderzoeken. Dit schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij ook aankondigt een internationale Wildlife Crime Conferentie te organiseren in Den Haag van 1 tot en met 3 maart 2016. Verder staat in de brief dat de staatssecretaris bij de Verenigde Naties gaat bepleiten ‘wildlife crime’ als internationale misdaad te erkennen.

Internationaal handen ineenslaan
Dijksma: ‘Stroperij van bijvoorbeeld ivoor en neushoornhoorn is in mijn ogen een misdaad die er toe leidt dat de biodiversiteit en de leefbaarheid van onze wereld worden bedreigd. We moeten internationaal de handen ineenslaan om deze misdaad een halt toe te roepen. De conferentie in maart kan een bijdrage leveren aan het behoud van wildlife in de wereld.’

CITES-verdrag
Een verbod op jachttrofeeën heeft het meest effect als dat samen met andere landen wordt uitgevaardigd. Daarom wil de staatssecretaris bezien of er via het CITES-verdrag aanvullende maatregelen genomen kunnen worden waardoor het afschieten van dieren als jachttrofee onmogelijk wordt. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) is een overeenkomst tussen 181 landen en is sinds 1975 van kracht. CITES regelt de wereldwijde handel in ongeveer 5.000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde plantensoorten. Voor sommige soorten is de handel verboden, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig.

Internationale conferentie tegen stropen
In haar brief aan de Kamer gaat de staatssecretaris ook in op de bestrijding van stroperij. Om het stropen van wilde dieren zoals neushoorns aan te pakken, zal de staatssecretaris bij de Verenigde Naties bepleiten om ‘wildlife crime’ internationaal te erkennen als een misdaad. Verder kondigt Dijksma aan dat zij van 1 tot 3 maart 2016 een internationale conferentie over wildlife crime organiseert. Met deze conferentie wil zij een impuls geven aan een krachtige internationale inzet voor effectieve nieuwe maatregelen die een bijdrage leveren aan het behoud van wildlife.

Documenten
Kamerbrief aankondiging internationale Wildlife Crime Conferentie

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-10-2015

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk