Beheerplan Damherten Noord-Holland goedgekeurd

Om de enorme populatie damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied op een goede manier te beheren is een Faunabeheerplan opgesteld door de Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland. Op 17 november hebben Gedeputeerde Staten uitgesproken dat dit plan voldoet aan de eisen die de Flora- en faunawet aan dergelijke plannen…

Lees verder