Aanbevolen basisvergoeding voor weren ganzen Schiphol bedraagt 670 euro per hectare

Aanbevolen basisvergoeding voor weren ganzen Schiphol bedraagt 670 euro per hectare Ganzen en andere vogels worden na de graanoogst aangetrokken door achtergebleven graankorrels in het gebied rond Schiphol. Om de vliegveiligheid rond Schiphol te waarborgen en te verbeteren heeft Wageningen Economic Research 2 vergoedingsregelingen voor agrarisch ondernemers voor het versneld…

Lees verder

Stop de toename van wilde ganzen

PETER VAN KEMPEN TE GASTLC-redacteur Willem Bosma gaf commentaar (13 mei) over de pro’s en contra’s van het nu toegestane vangen en vergassen van ganzen in de ruitijd door It Fryske Gea. Allereerst ligt er het feit dat vergassing van gehouden pluimvee volgens EU-verordeningen over doding van consumptiedieren het middel bij uitstek…

Lees verder

Vogelbescherming in beroep om schieten ganzen in Overijssel

Zwolle – Vogelbescherming Nederland gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie Overijssel om niet te handhaven op het schieten van ganzen in en bij natuurgebieden. Dat meldde een woordvoerder woensdag. Overijssel meent dat voor het afschieten van ganzen in deze gebieden geen vergunning nodig is. Het gaat om…

Lees verder

Vanaf 1 februari worden de Grauwe gans en de Canadese gans bejaagd in Groningen.

In Midden-Groningen worden vanaf 1 februari stelselmatig ganzen afgeschoten die hier van oorsprong niet thuishoren. Het gaat onder meer om de grauwe gans en de Canadese gans. De afschot werd vorig jaar al geregeld in het Groninger ganzenakkoord. Boeren en natuurorganisaties hebben daarin vastgelegd hoe ze de ganzenoverlast de komende zes…

Lees verder

Minder ganzen rond Schiphol door onderwerken graanresten

Schiphol – Het direct onderwerken van gewasresten na de graanoogst rond Schiphol heeft effect op de ganzenpopulatie. Dat blijkt uit de evaluatie van de maatregelen die rond Schiphol worden genomen om botsingen tussen vliegtuigen en vogels tegen te gaan. Bureau Altenbrug en Wymenga heeft onderzoek gedaan naar het effect van…

Lees verder