Geen tegemoetkoming bij schade door zomerganzen in Zuid-Holland

Op 9 november 2016 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland vastgesteld. Deze verordening bevat een provinciale vrijstelling voor het bestrijden van grauwe gans, brandgans en kolgans in de zomerperiode. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 6 december 2016 de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland vastgesteld.…

Lees verder

LTO Noord wil sneller afschot van ganzen in Flevoland

LTO Noord in Flevoland wil dat de provincie permanente ontheffingen afgeeft voor het bejagen van ganzen en zwanen in de zomer. De organisatie ziet de overlast en schade in de landbouw toenemen. Nu moeten boeren eerst afwerende maatregelen nemen. Pas als blijkt dat die niet voldoende effect hebben, kan aan…

Lees verder