Provincie Utrecht houdt vast aan ontheffing voor doden van knobbelzwanen en onklaar maken van eieren.

De provincie Utrecht houdt vast aan een ontheffing voor het doden van en het onklaar maken van eieren van knobbelzwanen. Wel zullen een aantal zaken beter gemotiveerd worden. Daarmee volgen Gedeputeerde Staten van Utrecht een uitspraak van de Awb-adviescommissie. De Stichting De Faunabescherming had bezwaar ingediend tegen het besluit van…

Lees verder