Antwoord Staatssecretaris op Kamervragen – hondsdolheid bij vossen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal   Datum     18 december 2015   Betreft:     Beantwoording vragen over hondsdolheid bij vossen   Geachte Voorzitter,   Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over hondsdolheid bij vossen (kenmerk 2015Z20980, ingezonden 9 november 2015). Bent…

Lees verder