Combinaties van pesticiden imidacloprid (neonictinoide) schadelijk voor insecten en vele akkerdiersoorten

Onderzoek Radboud Universiteit en Sovon toont aan dat vogels verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes van dit bestrijdingsmiddel in het oppervlaktewater Vogelbescherming Nederland is geschrokken door het onderzoek van de Radboud Universiteit en Sovon Vogelonderzoek Nederland dat de relatie aantoont tussen de aanwezigheid van het gewasbeschermingsmiddel imidacloprid in het oppervlaktewater…

Lees verder