Eerste arctische ganzen arriveren al op 15 september in ons land.

bron: SOVON De watervogeltellers vielen wat betreft de eerste noordelijke ganzen in het afgelopen weekeinde met hun neus in de boter. Na eerste waarnemingen op 15 september, werden vooral op 18 september op tal van plaatsen overtrekkende Kolganzen, Toendrarietganzen en Rotganzen gesignaleerd. Daarnaast werden meerdere telgebieden vogels aan de grond…

Lees verder

Opnieuw slecht broedseizoen voor de kolgans – Sovon Vogelonderzoek Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland 4-dec-2015 – De meeste kolganzen zijn dit najaar zonder jongen uit de Russische toendra teruggekeerd. Families die wel succesvol waren hebben doorgaans maar 1 jong, zo blijkt uit tellingen in groepen ganzen in Nederland en het grensgebied met Duitsland. Het magere broedseizoen van 2015 is een bevestiging…

Lees verder