Provinciale Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijk provincies – besluit provincie Limburg

Besluit van Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg d.d. 20 december 2016 tot het instellen van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijk provincies Overwegende dat: Gelet op artikel 82 van de Provinciewet; Besluiten: Artikel 1 Begrippen In dit besluit wordt uitgegaan van de volgende begripsomschrijvingen. BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies,…

Lees verder