MEMORIE VAN ANTWOORD aan Eerste Kamer – Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

33 348                 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)  Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het voorlopig verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). In deze memorie van antwoord beantwoord ik de door de verschillende leden gestelde…

Lees verder