FBE Drenthe “Aanbrengen wildmerk reewild, verplicht voor aanvang vervoer”.

Heren, De reebeheerders in Drenthe maken gebruik van een door de provincie Drenthe aan de FBE Drenthe verstrekte reebeheerontheffing. In de door de WBE’s verstrekte machtigingen aan de WBE’s staat duidelijk omschreven waaraan de beheerder voorafgaand aan, tijdens en na afschot van een ree moeten voldoen. Hierbij wordt verwezen naar…

Lees verder