Foerageergebieden ganzen: CDA Fryslân wil duidelijkheid van college

Fernande Teernstra en Maaike Prins, CDA Statenleden, willen duidelijkheid over de aanwijzing van foerageergebieden voor ganzen op land van boeren. Zij stellen daarom het college van Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen naar aanleiding van een artikel in het Friesch Dagblad met de titel ‘Provincie negeert boeren met ganzenbezwaar’. Volgens dit artikel…

Lees verder