Oproep Nederlandse Melkveehouders Vakbakbond ( NMV) – Blijf Faunaschade kosteloos melden

Het is en blijft belangrijk om faunaschade te melden, ook wanneer u geen verzoek indient voor een tegemoetkoming in de schade. Schademeldingen zijn nodig voor de onderbouwing voor verleende ontheffingen voor schadebestrijdingsmogelijkheden. Zo is gebleken uit de uitspraak tegen de provincie Overijssel Zonder een duidelijk en volledig overzicht van schademeldingen…

Lees verder