Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) waarover op 1 juli gestemd wordt in de Tweede Kamer

Datum   30 juni 2015 Betreft:  Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) Geachte Voorzitter, In het plenair debat over het wetsvoorstel natuurbescherming (33348) op 25 juni 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om een overzicht van alle tot dusverre ingediende amendementen, voorzien van mijn oordeel. Dit treft u aan het slot van deze brief…

Lees verder

Wetsvoorstel Wet Natuurbescherming op 15 juni in Tweede Kamer

Op 15 juni 2015 vindt zover nu bekend de behandeling plaats van de nieuwe wet Natuurbescherming en de nota’s van wijziging die hierop zijn aan gebracht door de Staatsecretaris Dijksma, de bedoeling is dat deze direct erna het zomerreces naar de Eerste Kamer wordt gestuurd. Waarschijnlijk invoering jan 2016. Deze vergadering moet nog…

Lees verder