Noord-Holland als eerste provincie klaar voor de nieuwe wet natuurbescherming

Op maandag 3 oktober hebben Provinciale Staten de provinciale regels onder de Wet natuurbescherming vastgesteld die per 1 januari 2017 in werking treedt. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen. Gedeputeerde Jaap Bond: “Ik…

Lees verder