Nieuwe Faunabeheerplannen Zuid-Holland goedgekeurd

    6 juli 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de nieuwe faunabeheerplannen voor de vos, de jachtsoorten (houtduif, wilde eend, fazant, haas en konijn) en voor zwarte kraai, kauw, roek en ekster goedgekeurd. De plannen gelden voor geheel Zuid-Holland voor een periode van zes jaar. De beheerplannen treden op…

Lees verder

Antwoord Staatssecretaris op Kamervragen – hondsdolheid bij vossen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal   Datum     18 december 2015   Betreft:     Beantwoording vragen over hondsdolheid bij vossen   Geachte Voorzitter,   Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over hondsdolheid bij vossen (kenmerk 2015Z20980, ingezonden 9 november 2015). Bent…

Lees verder