Watervogels steeds belangrijker voor biodiversiteit moerasgebieden

Watervogels spelen een steeds belangrijkere rol in het behoud van biodiversiteit in moerasgebieden. Dit concludeert Erik Kleyheeg op basis van zijn onderzoek naar de verspreiding van plantenzaden door wilde eenden. Iedere wilde eend blijkt jaarlijks duizenden zaden te verspreiden. Daarbij is de verspreiding in drogere streken groter dan in nattere…

Lees verder