MEMORIE VAN ANTWOORD aan Eerste Kamer – Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

33 348                 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)  Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het voorlopig verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). In deze memorie van antwoord beantwoord ik de door de verschillende leden gestelde…

Lees verder

Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) waarover op 1 juli gestemd wordt in de Tweede Kamer

Datum   30 juni 2015 Betreft:  Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) Geachte Voorzitter, In het plenair debat over het wetsvoorstel natuurbescherming (33348) op 25 juni 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om een overzicht van alle tot dusverre ingediende amendementen, voorzien van mijn oordeel. Dit treft u aan het slot van deze brief…

Lees verder

De belangrijkste onderwerpen behandeling wetsvoorstel Natuurbescherming van 25 juli 2015

hierbij een kort verslag van de belangrijkste punten en amendementen voor de wijzigingen die werden ingediende door de diverse fracties.  Het debat startte om 14.30 uur en werd rond 20.30 uur afgesloten. De bespreking in de Tweede Kamer was na de behandeling in de commissie vergadering van vorige week, de finale discussie…

Lees verder

Initiatiefnota PvdD om de jacht op de 5 wildsoorten te verbieden verworpen.

Jagers mogen niet meer zelf beslissen hoeveel dieren er in een gebied worden geschoten. Ze moeten binnen de Faunabeheereenheid afspraken maken met alle daarin samenwerkende partijen. Uit het debat tijdens de commissievergadering verdedigden de Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD) hun zienswijze dat door deze aanpak veel regels…

Lees verder

Wetsvoorstel Wet Natuurbescherming op 15 juni in Tweede Kamer

Op 15 juni 2015 vindt zover nu bekend de behandeling plaats van de nieuwe wet Natuurbescherming en de nota’s van wijziging die hierop zijn aan gebracht door de Staatsecretaris Dijksma, de bedoeling is dat deze direct erna het zomerreces naar de Eerste Kamer wordt gestuurd. Waarschijnlijk invoering jan 2016. Deze vergadering moet nog…

Lees verder

De NOJG is voor behoud van de 5 wildsoorten als te benutten soorten.

Op 22 juni wordt over de Wet Natuurbescherming gesproken in de Tweede Kamer in Den Haag. De NOJG is samen met de KJV en de FPG en nog meerdere organisaties in Nederland tegen het huidige wetsvoorstel om de jacht op de vijf wildsoorten, alleen te laten bejagen op basis van afschotplannen…

Lees verder

Brief Stichting Wise Use aan Tweede Kamer inzake de voorgestelde Wet natuurbescherming 1 mei 2015

Stichting Wise p/a Sandenburgerlaan 2 3947 CS Langbroek http://wiseuse.org KvK: 59704896 Geachte Kamerleden, Hierbij vraag ik namens Stichting Wise Use uw aandacht voor het volgende. Stichting Wise Use zet zich in voor het behoud van de jacht in Nederland. De toekomst van de jacht in Nederland wordt thans ten onrechte…

Lees verder

Jagers: geen beperking in nieuwe natuurwet

Markelo – Voorzitter Gert-Jan Oplaat uit Markelo van de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer roept de leden op extra te doneren voor een mediacampagne om de jachtregels te laten zoals die nu zijn. Ook de Koninklijke Jagersvereniging doet zo’n oproep. Momenteel ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer…

Lees verder