Vacature (junior) coördinator faunabeheer Faunabeheereenheid Utrecht

Vacature (junior) coördinator faunabeheer

De Faunabeheereenheid Utrecht (FBE Utrecht) biedt u de mogelijkheid om een functie te vervullen in een dynamisch werkveld, dat volop in de maatschappelijke belangstelling staat. Als gevolg van de verdere professionalisering van werkzaamheden zijn we voor ons kantoor in De Klomp op zoek naar een (junior) coördinator faunabeheer m/v (parttime).

Een Faunabeheereenheid (FBE) is een organisatie die tot taak heeft om in het wild levende dieren planmatig te beheren en schade die deze dieren veroorzaken te voorkomen, te beperken of te bestrijden. Haar taken en werkzaamheden vloeien voort uit de Wet Natuurbescherming en het provinciale beleid. In de stichting Faunabeheereenheid Utrecht zijn diverse (maatschappelijke) geledingen vertegenwoordigd w.o.: landbouw, natuurorganisaties, jacht, grondbezit en dierenbescherming.

Binnen de wettelijk gestelde randvoorwaarden en het provinciale politieke kader geeft de FBE Utrecht inhoud en uitwerking aan de wijze waarop schade door in het wild levende dieren wordt voorkomen resp. wordt tegengaan. Dit vergt een continue afweging tussen belangen in een maatschappelijk dynamisch speelveld.

De vacature betreft in totaal een 20-urige werkweek in onderling overleg in te vullen.

TAAKOMSCHRIJVING

 het leveren van bijdragen aan de advisering van het bestuur met betrekking tot beleid en de uitvoering;

 het verrichten van juridische ondersteuning en het bijhouden van relevante actuele jurisprudentie;

 het leveren van een bijdrage aan het planmatig beheer en het veelal projectmatig organiseren van de uitvoering;

 het opstellen van een monitoringsprogramma, verzamelen, analyseren en verwerken van gegevens;

 zorgdragen voor een goede communicatie en informatie-uitwisseling, zowel intern als extern (provincie, het Faunafonds, wildbeheereenheden, jacht(akte)houders, terreinbeheerders, grondgebruikers);

 het analyseren van de gegevens uit het digitale Faunaregistratiesysteem (FRS) en het zo mogelijk aanvullend bewerken in GIS.

WERKZAAMHEDEN

 opstellen van Meerjarenplan en Jaarplan;

 beoordelen en   leveren   van   inhoudelijke bijdragen aan   werk-   en   uitvoeringsplannen (w.o. reeënbeheerplannen);

 up to date houden van het digitale Faunaregistratiesysteem

 organiseren en begeleiden en laten uitvoeren van de faunatellingen en verzorgen van de daarbij behorende rapportages;

 bijdrage aan dossier opbouw diersoorten (voorwerk t.b.v. faunabeheerplannen);

 bijdragen aan en het zo mogelijk opstellen van Faunabeheerplannen;

 het initiëren en begeleiden van projecten o.m. op het gebied van alternatieve beheersmethoden

 up to date houden van en het leveren van inhoudelijke bijdragen ten behoeve van de website en nieuwsbrieven.

FUNCTIE-EISEN

 relevante HBO-opleiding of WO en/of gelijkwaardig werk-, kennis- en denkniveau;

 gevoel voor het dynamische werkveld van faunabeheer en de maatschappelijke omgeving;

 kennis en inzicht in de onderhavige wetgeving en daarmee samenhangende beleidsnota’s en procedures;

 juridische kennis;

 belangstelling en passende ervaring m.b.t. faunabeheer, jacht, landbouw en natuurbeheer strekt tot aanbeveling;

 bij voorkeur enige ervaring met het initiëren en begeleiden van projecten in het buitengebied;

 praktische kennis van reguliere kantoorautomatisering (MS Office/MS Office 365 incl. One Drive), kennis van GIS strekt tot de aanbeveling;

 kan zelfstandig werken;

 goede contactuele en communicatieve eigenschappen;

 goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

 accuraat en zorgvuldig;

 in bezit van rijbewijs en/of auto.

WIJ BIEDEN:

 Een aanstelling voor één jaar, bij geschiktheid wordt dit na een jaar omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd;

 Een werkplek bij een kleine, enthousiaste organisatie met gepassioneerde en enthousiaste medewerkers;

 Een functie met veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid;

 Het aanvangssalaris bedraagt €2.600,- per maand op basis van een full time dienstverband.

Wanneer je beschikt over de hierboven genoemde kwalificaties en ons team wilt versterken ontvangen we graag uiterlijk 15 juni 2017 je sollicitatiebrief en curriculum vitae.

We zien je reactie tegemoet op ons e-mailadres: info@fbeutrecht.nl of per brief naar Stichting Faunabeheer

Utrecht, Postbus 870, 3900 AW Veenendaal.

 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer J. Nuissl, adjunct secretaris

Faunabeheereenheid Utrecht op telefoonnummer 0318-578 565

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk