Nieuwsbrief 3e kwartaal 2018 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Edelhert, Exoten, Verwilderde dieren & Onbeschermde soorten, Regio Luchthavens (vogels) en aan de opzet van het Faunabeheerplan Afschotvrijgebied (waar naar alternatieve beheervormen onderzoek gedaan zal gaan worden).

Voorjaarstelling

De cijfers van de Voorjaarstelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld

Gegevens Voorjaarstelling 2018

De Zomerganzentelling vindt dit jaar ook weer op de derde zaterdag in juli plaats, te weten op zaterdag 21 juli a.s. De uitleg hierover heeft u inmiddels per mail ontvangen. Het telplan staat in FRS voor u klaar voor het registreren van de telgegevens.

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de vrijstellingssoorten 1 x per kwartaal en de jachtsoorten direct na afloop van het jachtseizoen en bij ontheffingen / machtigingen direct.

Ontheffingen

Per 11 juni jl. zijn er gewijzigde ontheffingen Vangkooi Zwarte kraai en Kauw beschikbaar. Indien met feiten onderbouwd kan worden dat de plaatsing van een vangkooi verder dan de standaard vereiste maximale afstand van 100 meter op percelen waar schade is of dreigt, noodzakelijk is, kan de gebruiker hiertoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de FBE.

EHBO preventie sets

Sinds begin dit jaar heeft de FBE van de provincie Limburg diverse apparatuur beschikbaar gekregen ter uitleen voor een kortere periode voor het bestrijden van diverse diersoorten. Het betreft hier 4 professionele Agrilaser Ganzen verjaag Laserlampen van Bird Control, 7 sets Gallagher schrikdraadklokken met 4-draads raster of Wild Zwijn schriknetten en 7 sets Pulsar Core FXQ50 warmtebeeld nachtzichtapparatuur.

De nachtkijkers worden inmiddels constant uitgeleend en er bestaat hiervoor een wachtlijst. Mocht u in aanmerking willen komen voor de uitleen van bovengenoemde apparatuur, dan kunt u met het secretariaat van de FBE contact opnemen.

Afrikaanse Varkens Pest

In steeds meer Oost-Europese landen zijn er uitbraken van de Afrikaanse Varkens Pest (AVP): Estland, Letland, Litouwen, Tsjechië, Hongarije, Georgië, Armenië en Oekraïne. Met name personen die gaan jagen op Wilde Zwijnen in Oost-Europa kunnen de ziekte onbedoeld meenemen naar Nederland, met ernstige gevolgen voor zowel de Wilde Zwijnen populaties als zeker ook de beroepsmatige varkenshouderij.

ADVIES: Neem geen vlees of vleesproducten met varkensvlees uit die landen mee terug naar huis (hierin kan het virus lang overleven), en zorg als u daar jachtactiviteiten hebt ontplooid voor een extreme hygiëne voor uzelf, uw kleding en uw materialen: met name bloed is een zeer sterke besmettingsbron voor verdere verspreiding.

Voor meer info: https://www.dwhc.nl/wees-alert-op-afrikaanse-varkenspest-wilde-zwijnen/

Kalender

  • 21 juli Zomerganzentelling
  • 3 t/m 10 augustus FBE kantoor gesloten
  • vóór 17 augustus Registratie zomerganzentelling in FRS
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.