Afrikaanse varkenspest Update – 8 november 2018

Sinds 16 november 2018 werden bij 167 everzwijnen aangetroffen in de regio van Etalle in de provincie Luxemburg besmettingen ontdekt met Afrikaanse varkenspest.

De activiteiten van de verschillende bevoegdheidsniveaus worden gecoördineerd om de mogelijke verspreiding van het virus via wilde everzwijnen en naar varkenshouderijen te voorkomen. De bevoegdheden zijn immers verdeeld tussen de gewesten voor wat betreft de wilde dieren en het FAVV voor wat betreft de gehouden varkens.

Er is rond de besmettingen door het FAVV en het Waals gewest samen een besmette zone afgebakend.

In deze zone zijn er maatregelen genomen, zowel voor wilde everzwijnen als voor gehouden varkens.

De maatregelen voor de everzwijnen en alle activiteiten in de bossen die het Waals gewest genomen heeft kunnen op de volgende link geraadpleegd worden: http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

De maatregelen voor de varkens kan u raadplegen onder de rubriek “Maatregelen en preventie“.

In de besmette zone die momenteel afgebakend is werden alle gedomesticeerde varkens gedood tussen 29 september en 2 oktober 2018 (beslissing van de Minister van landbouw Mr. Denis Ducarme). Het herbevolken van de bedrijven in de zone is tot nader order verboden.

Afrikaanse varkenspest is een zeer besmettelijke virale infectie die hoge mortaliteit bij pluimvee en wilde varkenspopulaties veroorzaakt. De infectie kan ook optreden door direct contact met besmette individuen, als indirect via de voeropname als in de Europese varkens.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.