• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Faunabeheereenheid (FBE) Noord-Holland zoekt een directeur/secretaris.

Wil jij bijdragen aan het oplossen van de ganzenproblematiek rond Schiphol?

Denk je de overlast van damherten in het gebied rond de Amsterdamse Waterleidingduinen in goede banen te kunnen leiden?

Ben je in staat om met uiteenlopende belangengroepen (zoals grondeigenaren, landbouwers, terreinbeheerders, jagers, maatschappelijke organisaties en de provincie) om te gaan?

Het bestuur van de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) zoekt een directeur, die het een bijzondere uitdaging vindt om een bijdrage te leveren aan een verantwoord faunabeheer in de provincie Noord-Holland.

De FBE is een volgens de Wet Natuurbescherming ingestelde stichting bestaande uit grondgebruikers, grondeigenaren, jachthouders en maatschappelijke organisaties. Iedere provincie beschikt over een dergelijke FBE. De FBE heeft als taak het opstellen van faunabeheerplannen voor de diverse gebieden en diersoorten om de aantallen op het gewenste niveau te krijgen voor een veilige en schadebeperkende situatie. Het bestuur van de FBE stelt iedere 5 jaar, op basis van het faunabeleid van de provincie, een Faunabeheerplan vast, dat vervolgens aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Het FBE-bestuur wordt ondersteund door een klein bureau van 3 fte (één projectleider, één administratief medewerker en de directeur die tevens meewerkend voorman/vrouw is. De medewerkers zorgen voor het opstellen van de faunabeheerplannen. De directeur wordt geacht leiding te geven aan het bureau en over voldoende inhoudelijke kennis te beschikken m.b.t. faunabeheer en is  tevens de secretaris van het bestuur.

Vacature: directeur/secretaris (m/v)

Wij zoeken een enthousiaste meewerkend voorman (m/v) met kennis van zaken op het gebied van het faunabeheer, die aangetoond heeft medewerkers te kunnen motiveren en stimuleren.

Daarnaast vragen wij van deze persoon, dat hij/zij beschikt:

  • Over minimaal een Hbo-opleiding,
  • Over aantoonbare ervaring in leidinggeven,
  • Over een uitstekend gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
  • Die zelfstandig, proactief kan werken, en flexibel is,
  • Die het bestuur kan adviseren en begeleiden,
  • Die kan omgaan met sterk uiteenlopende belangen,
  • Die vaardig is in het kort en bondig schrijven van stukken voor het bestuur.
  • Die boegbeeld en ambassadeur van de FBE kan zijn.

Wij bieden:

Een afwisselende en uitdagende functie waar jij als leidinggevende veel vrijheid krijgt. In beginsel betreft het een aanstelling voor tenminste 2 jaar en voor 0,8 fte tenzij anders wordt overeengekomen. Salaris zal zijn gebaseerd op schaal 12 overeenkomstig de schaal van de Provincie Noord-Holland. Jouw exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.

Sollicitaties

Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 15 april a.s. per mail: a.roessen@fbenoordholland.nl               

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de huidige interim-directeur, mw. ir. A.M. Roessen, tel 06-15017620 (na 5 april bij dhr. J.P.J. Lokker i.v.m. verlof van de interim-directeur, tel 06-16007200).

Reacties zijn gesloten.