Natuurorganisaties Noord-Holland willen uiteindelijk de vos en gans in hun gebieden bestrijden

MEDEMBLIK – De verzamelde natuurorganisaties in Noord-Holland willen vossen en ganzen beter kunnen bestrijden om de weidevogels te behouden. In een brief aan de formateurs van het nieuwe  college van Gedeputeerde Staten dringen ze aan op ’een helderder natuur en faunabeleid’. Het CDA deelt deze wens. Onderzoek wijst uit dat de vos een grote rol speelt in de teruggang van de weidevogels. Vossen vreten eieren op en ook de pullen die nog niet kunnen vliegen.

Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, PWN, IVN en Natuur- en Milieufederatie NoordHolland willen tevens dat het bestaande ganzenakkoord (over terugdringen van de groeiende ganzenpopulatie) daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarbij is extra inzet als bejagen en eieren prikken nodig.

Kadavers laten liggen

De natuurorganisaties willen verder kadavers van ree en damhert niet meer verplicht opruimen, maar juist laten liggen in natuurgebieden omdat dit bij zou dragen aan de biodiversiteit. Zij stellen voor het damhertbeheer in onder meer de waterleidingduinen een speciale wildbeheereenheid op te richten door duinbeheerders, onder auspiciën van Faunabeheereenheid Noord-Holland.

De fractie van de CDA in de Provinciale Staten vraagt zich ernstig af of het laten liggen van kadavers van bv, reeën en damherten wel zo verstandig is, het CDA is bang dat dit gaat leiden tot stank, grotere kans op ziektes, onhygiënische situaties en overlast.

Het CDA is het wel eens met de gezamelijke natuurorganisaties dat er een heldere en faunabeleid moet komen in Noord-Holland en is het ook eens dat de nog steeds groeiende ganzenpopulatie een halt moet worden toegeroepen.

Het CDA wil dan ook dat de Gedeputeerde Staten op korte termijn gaat zorgen dat vossen en ganzen beter bestreden gaat worden. Dit om de broedsels van de weidevogels beter te kunnen beschermen.


Commentaar NOJG

Dat nu eindelijk kan worden ingegrepen ook in de TBO gebieden is volgens ons al minstens 10 jaar te laat voor het effectief kunnen bestrijden van de vos, gezien de achteruitgang van de weidevogels. Nu ook nog de kadavers laten liggen en daarmee de vos en kraai bijvoeren, die toch de grootste predatoren zijn van de weidevogels, buiten de reigers en roofvogels, geeft aan dat er maar weinig wordt begrepen wat effectief faunabeheer inhoudt.

Dit is onbegrijpelijk voor ons als organisatie, dat er nu pas wordt aangedrongen om de ganzen overal te bestrijden, nu ze overal de weidevogels verdringen in hun broedgebieden. Ook dit had al minstens 10 jaar geleden moeten plaatsvinden, toen het nog enig effect had. De TBO’s hebben hun zorgplicht voor hun gebieden en vooral voor omgeving ervan totaal verwaarloosd en proberen dit nu met halve maatregelen te corrigeren nu het bijna te laat is. Zij moeten net zoals de faunabeheereenheid goede controleerbare faunabeheerplannen opstellen voor hun gebieden, die door de provincie getoetst dienen te worden op de uitvoering, daar zij ook de voornaamste subsidie verstrekker is van de TBO’s.


 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.