15 juli 2017 – Telling zomerganzen Nederland

De FBE in Nederland  zullen net zoals voorgaande jaren op de derde zaterdag in juli de landelijk dekkende zomer ganzentelling gaan organiseren.

Door het in kaart brengen van de zomerganzen in Nederland zal een beter inzicht worden verkregen in de ontwikkeling en het broedsucces van de verschillende ganzenpopulaties. Door allemaal tegelijk op een vergelijkbare manier te tellen op dezelfde dag kan een goed beeld gevormd worden van de omvang van de overzomerende ganzenpopulaties, alsmede de uitwisseling van de populaties ganzen tussen de verschillende provincies en sommige delen van Duitsland en Belgisch Limburg. Daarmee krijgen we een nog betere onderbouwing voor de ontheffingen en kan gekeken worden of de nieuwe aanpak m.b.t. het ganzenbeheer ook in de praktijk werkt.

Zij vragen U dan ook voor dit jaar om zoveel mogelijk deel te nemen aan de extra ganzentelling op zaterdag 15 juli 2017, daar dit precies in de vakantieperiode valt

Indien het door de vakantietijd voor uw niet mogelijk is om voor uw jachtveld voldoende telkoppels samen te stellen, laat het dan tijdig uw Wbe dit weten, zodat zij eventueel nog extra mensen kunnen benaderen ter ondersteuning van het tellen binnen uw WBE.

De Faunabeheereenheden die werken met het FRS, hebben in FRS het telplan ‘Zomertelling Ganzen 15 juli 2017’ voor u klaargezet en als bijlage bij dit telplan treft u het Protocol Zomertelling ganzen aan en de instructie FRS Tellingen. ook de telformulieren met kaart staat hierin en kunt u zelf printen, zoveel als U nodig heeft.

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.